Tägiarkisto: sähköautot

Rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja rakennusautomaatiolla 2025 alkaen velvoittavaksi

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta määrää [...]

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa. Muutoksia on tulossa mm. seuraaviin järjestelmiin sekä [...]

Sähköautojen latausvalmius

Vuodesta 2021 alkaen kaikkiin uusiin tai kunnostettaviin yli neljän pysäköintipaikan asuinrakennuksiin tulisi tehdä sähköautojen latausvalmiudet. [...]

Taloyhtiöiden varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Taloyhtiöille tulee  EU:n energiatehokkuusdirektiivin myötä velvollisuus rakentaa sähköautojen latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri uudisrakentamisen yhteydessä sekä [...]

Sähköajoneuvojen latauspisteiden kehittämiseen ARA avustuksia

Avustuksiin on varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntämisen ehdot sekä hakuohje on tarkoitus [...]