Autopaikkasopimus

Tee autopaikkasopimus täyttämällä allaoleva sähköinen lomake

TAI

vaihtoehtoisesti tulosta ja toimita meille paperinen lomake.

  Autopaikkasopimus


  Jään jonoon


  Sähkö-/hybridiajoneuvoEi sähkökäyttöinen ajoneuvo

  Tiedot

  Ehdot

  Vuokran/maksun suuruus
  • Maksu on suoritettava kultakin kuukaudelta asianomaisen kuukauden 5 ensimmäisen arkipäivän aikana. 

  • Viivästyskorko peritään voimassa olevan korkolain mukaan. 

  • Vuokran korotus vuosittain sopimuksen mukaan yhtiökokouspäätösten ja hallituksen päätösten perusteella.

  • Korotuspäivä voi muuttua yhtiökokousajankohdan/uusien vuosittaisten vastiketilisiirtojen mukaisesti, jotka jaetaan osakkaille/käyttäjille.

  Muut ehdot
  • Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle ilman vuokranantajan siihen antamaa kirjallista lupaa. 

  • Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin rekisterissä olevan moottoriajoneuvon paikoittamiseen. 

  • Ajoneuvon tarpeeton tyhjäkäynti on kielletty.

  • Öljyn tms. aineiden päästäminen vuokra-alueelle on kielletty. 

  • Autopaikalla olevan sähkölämpöpistokkeen virranjakeluajat määrää vuokranantaja. 

  • Auton peseminen ja korjaaminen vuokra-alueella on kielletty ilman vuokranantajan lupaa. 

  • Autopaikan käyttöoikeus on vuokralaisella tai vuokralaisen kanssa samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä.

  • Vuokralainen tietää, ettei autopaikat ole valvottuja ja vuokranantaja ei vastaa autolle vuokra-alueella sattuvista kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.

  • Autosähkötolppapaikkaa ei saa käyttää sähkö/hybridiauton lataamiseen, ellei paikka ole nimenomaan määrätty sähkö/hybridiajoneuvon lataamispaikaksi.

  • Vuokralainen sitoutuu noudattamaan voimassa olevia yhtiön autopaikkasääntöjä tai tulevia yhtiökokouksessa hyväksyttyjä autopaikkasääntöjä.

  • Sopimusehtojen lisäksi sovelletaan maanvuokralakia (258/1966) siihen tehtyine muutoksineen.