Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Ota kantaa uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoon ja kansallisen rakennusten perusparannussuunnitelman laatimiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EU/2024/1275) toimeenpanon. Työn aikana tullaan laatimaan mm. kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma. Tähän kyselyyn toivotaan laajasti mielipiteitä sekä direktiivin toimeenpanoon että perusparannussuunnitelman laatimiseen liittyen. Ympäristöministeriö sekä suunnitelman laatimiseen osallistuvat Motiva Oy ja VTT Oy toivovat sekä kuluttajien, kuntien, yritysten sekä järjestöjen näkemyksiä siitä, mikä direktiivin toimeenpanossa on tärkeää, mihin erityisesti pitäisi panostaa ja […]

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103717 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103717 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä. Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja käydään läpi sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauksen kestoa ja tarvetta, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Latauspisteiden hankkimiseen liittyvää päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä käsitellään myös. Lähde: Rakennustieto

Tukes on myöntänyt Suomen ensimmäisen luvan sähköautojen latauspisteiden varmennustarkastuksiin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Inspecta Tarkastus Oy:lle luvan tehdä sähköajoneuvojen latauspisteiden varmennustarkastuksia. Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla palveluita, joilla varmennetaan sähköautojen latauspisteiden mittauksen luotettavuus. Elinkeinotoiminnan ja kaupan mittauslaitteet tulee pääsääntöisesti varmentaa kolmen vuoden välein. Vaatimus koskee myös kaupallisia sähköajoneuvojen latauspisteitä, jos veloitus perustuu ladattuun sähköenergian määrään tai ajan ja sähköenergian yhdistelmään. Sähköajoneuvojen […]

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään 7.–13.10.2024!

Energiankäytön uusi aika Syksyllä vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa 7.–13.10.2024! Energiankäytön uudella ajalla energiansäästö on yhä enemmän oikea-aikaista sähkönkäyttöä ja kulutuksen siirtämistä. Energiafiksu käyttäjä seuraa kulutusta ja sähkön hintaa – jätetään yhdessä tarpeeton energiankäyttö historiaan! Ilmoita nyt työpaikkasi, taloyhtiösi tai yhteisösi mukaan tekemään tärkeää työtä energiatehokkuuden sekä järkevän ja oikea-aikaisen energiankäytön edistämiseksi. Kerro samalla, mikä tai mitkä […]

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) uudistamistyö aloitettu

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat käynnistäneet neuvottelut yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi. YSE-ehdot on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä. Ne uudistettiin viimeksi vuonna 1998. Uudistuksessa tarkastellaan toimintaympäristön kehittymisen sekä osapuolten yhdessä toteamien muutostarpeiden vaikutuksia ehtoihin. Neuvotteluissa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa urakan sisältö- ja aikataulumuutoksia sekä osapuolten yhteistoimintaa koskevat […]

KHO:2024:75 Asuinhuoneistojen käyttäminen majoitustiloina

Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei koskenut vuokraustoimintaa, joka perustui vähintään kolmen kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin. Kerrostalo sijaitsi Helsingin kantakaupungissa olevalla tontilla, joka kuului asemakaavassa osoitettuun asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Kysymyksessä olevat kaksi A:n vuokraustoiminnan kohteena olevaa asuinhuoneistoa olivat […]

TUKES Leikkipaikan turvallisuus kannattaa tarkastaa joka kevät

Kevään tullen taloyhtiöiden pihalle ilmestyvät leikkivät lapset, ja heidän turvallisuutensa takia taloyhtiön on tärkeää tarkastaa leikkipaikkojen kunto. Taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että leikkipaikat ja -välineet ovat turvallisia. Leikkipaikan kuntoa voi arvioida esimerkiksi kevättalkoiden yhteydessä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää leikkivälineiden kuluviin osiin ja siihen, että leikkivälineet, kuten keinut ja kiipeilytelineet, ovat ehjiä. Leikkipaikan alustan täytyy […]

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi hyväksyttiin energialaskujen ja päästöjen vähentämiseksi

Komissio on tyytyväinen siihen, että tänään hyväksyttiin lopullisesti rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi, joka on toinen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman virstanpylväs. Tällä lainsäädännöllä luodaan puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat vähentää rakennusten päästöjä ja energiankulutusta kaikkialla EU:ssa kodeista ja työpaikoista kouluihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Tämä auttaa parantamaan ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. Tarkistetussa direktiivissä asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita rakennusten kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseksi kaikkialla EU:ssa ottaen huomioon kansalliset erityispiirteet. […]

Verohallinto: Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus

Antopäivä 9.4.2024 DiaarinumeroVH/253/00.01.00/2024 Voimassaolo9.4.2024 – Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti Korvaa ohjeenA59/200/2017, 30.5.2017 ja 72/40/2010, 21.1.2010, kohta 3a Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistöinvestointien arvonlisäverotusta. Ohje korvaa 30.5.2017 annetun ohjeen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus (A59/200/2017). Ohje on laadittu lähes kokonaan uudelleen aikaisempaa ohjetta täydentäen. Ohjeeseen on lisätty esimerkkejä ja oikeuskäytäntöä. Ohje korvaa myös 21.1.2010 annetun […]

Verohallinto: Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Antopäivä 27.3.2024 Diaarinumero VH/6269/00.01.00/2023 Voimassaolo 27.3.2024 – Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom. Korvaa ohjeen VH/453/00.01.00/2022, 2.3.2022 Ohjeessa käsitellään hallintoelimen jäsenyydestä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion sekä eräiden muiden henkilökohtaisten palkkioiden verokohtelua. Ohjeessa käsitellään erityisesti osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään […]