Ajankohtaista – ajankohtaisia isännöintiin liittyvää

Tältä sivulta löydä kaiken tarpeellisen uutisoinnin isännöintiin tai isännöintipalveluihin tai kiinteistöihin ja niiden ylläpitoon ja kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Uudenlainen tuuliturbiini, jonka voi asennetaa katonharjalle tuottamaan energiaa

Ruotsalainen yritys Windon on aloittamassa Ridgeblade-tuuliturbiinien jälleenmyynnin, kertoo Ny Teknik. Tuuliturbiini koostuu pienistä katonharjalle asennettavista yksiköistä. Kun tuuli osuu kattoon ja ohjautuu harjaa kohti alkavat roottorin siivet pyöriä. Kun tuuli pakotetaan kulkemaan katon pinnan yli kiihtyy ilmavirtaus katonharjalla, missä tuuliturbiini sijaitsee. Tuulen nopeus voi jopa kolminkertaistua, kun se ylittää harjan. Talon katolle asennetaan tavallisesti viisi […]

Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetettu työryhmä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Oikeusministeriö asettaa samalla seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamisen tavoitteena on vastata pääministeri Orpon hallitusohjelmassa esitettyihin tarpeisiin. Hallitusohjelmassa nimenomaisesti mainittujen tarpeiden lisäksi tavoitteena on muutenkin arvioida lain toimivuutta ja esittää tämän perusteella tarvittavia muutoksia sääntelyn ajantasaistamiseksi. Muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa asunto-osakeyhtiölain osittaisuudistuksena. […]

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2024

Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2024 on 4,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on 11,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 12,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko määräytyy korkolain 12 §:n perusteella. […]

SPEK Valmistaudu ennakolta 7.2. varautusmispäivään

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus kannustavat kuntia viestimään kuntalaisille varautumisen merkityksestä. Kuntalaisilla on vastuu oman kotinsa  varautumisesta. Kunnat voivat ottaa käyttöönsä Kuntaliiton ohjeen varautumisesta viestimiseen. Eri häiriötilanteissa väestön toimintakyky ja kriisinkestävyys on tärkeää, minkä vuoksi jokaisen suomalaisen kannattaa kiinnittää huomiota omaan varautumiseensa. Mitä tarvikkeita kotoa pitäisi löytyä vähintään 72 tunniksi? Ohjeet omatoimisesta varautumisesta löytyvät […]

Kiinteistöliitto: Riippumaton Isännöinnin eettinen neuvosto uudistaa isännöinnin valvonnan

Vuoden 2024 alussa aloittava uusi Isännöinnin eettinen neuvosto uudistaa isännöinnin valvonnan luotettavaksi, riippumattomaksi ja uskottavaksi alan valvontajärjestelmäksi ja rakentaa luottamusta isännöintialaan. Eettinen neuvosto on syntynyt Isännöintiliiton ajamana yhteistyössä asunto-osakeyhtiöiden etujärjestö Kiinteistöliiton ja Isännöinnin auktorisointiyhdistyksen kanssa. Neuvosto perustetaan Keskuskauppakamarin yhteyteen. Lähde: Kiinteistöliitto Pirkanmaa

Tilastokeskus: Rakennusyritysten tekemien korjausurakoiden arvo oli 11,7 miljardia euroa vuonna 2022

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 henkilöä työllistävissä rakennusalan yrityksissä talonrakentamisen urakoiden arvo vuonna 2022 oli yhteensä 28,1 miljardia euroa. Urakoista 11,7 miljardia euroa kohdistui korjausrakentamiseen ja 16,4 miljardia euroa uudisrakentamiseen. Vuodesta 2021 korjausrakentamisen arvo nousi noin 19 %, ja uudisrakentamisen arvo nousi noin 18 %. Korjausrakentamisen osuus laski pienissä yrityksissä Korjausrakentamisen osuus oli 42 % rakennusurakoiden […]

KHO:2023:111 Tupakointikielto – Tupakointikiellon kohdistaminen kerrostalon asuinhuoneistojen asuintiloihin

Asunto Oy omisti neljä vuonna 1957 rakennettua kerrostaloa, joissa oli yhteensä 149 asuntoa. Asunto Oy oli tehnyt kunnan tupakkalaissa tarkoitetulle viranomaiselle hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi kaikkiin omistamissaan rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen sisätiloihin. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hakemuksessa tarkoitetun tupakointikiellon määräämiseen tupakkalain mukaisia edellytyksiä. Asiassa saadun selvityksen mukaan kysymyksessä olevien rakennusten rakenteissa ei ollut merkityksellistä eroavaisuutta. Tupakansavun kulkeutumisesta […]

EU suuntaa kohti rakennetun ympäristön digitaalista muutosta

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisoitumiseen halutaan lisää panostuksia, kun EU suuntaa voimavarojaan. Muutos asettaa alan toimijat ja päätöksentekijät uudenlaisen kehityksen eteen. Rakennetun ympäristön digipäivässä 12.12. Rakennustietosäätiön Tommi Arola kertoo neljästä keskeisestä EU-aloitteesta, jotka edistävät rakennetun ympäristön digitalisoitumista. Rakennustietosäätiön tutkimusjohtaja Tommi Arola tutkii ja kokoaa työssään erityisesti digitaalisen rakennetun ympäristön tilannekuvaa sekä siinä tapahtuvia uusia avauksia. Hänen mukaansa EU-digialoitteiden […]