Sähköautojen latausvalmius

Vuodesta 2021 alkaen kaikkiin uusiin tai kunnostettaviin yli neljän pysäköintipaikan asuinrakennuksiin tulisi tehdä sähköautojen latausvalmiudet. Mikäli asuinrakennuksella on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulisi vähintään puoleen pysäköintipaikoista asentaa sähköauton latausvalmius ja alueelle vähintään yksi latauspiste. Jos taasa pysäköintipaikkoja on yli 20, tulisi latauspisteitä asentaa vähintään 10 prosentin määrä pysäköintipaikoista. Velvoitteet tulisi toteuttaa ympäristöministeriön lakiluonnoksen mukaan vuoteen 2025 mennessä.

Lähde: Kiinteistölehti ja ympäristöministeriö