SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa. Muutoksia on tulossa mm. seuraaviin järjestelmiin sekä niitä koskeviin vaatimuksiin: turvajärjestelmät, aurinkosähköjärjestelmät  ja sähköajoneuvojen latauspisteet.

Sähköasennusten turvallisuutta koskevat määräykset annetaan Sähköturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista. Säädöksissä annetaan turvallisuuden perusvaatimukset ja periaate, jonka mukaan määräysten vaatimukset täytetään standardeja noudattamalla. Tukes julkaisee luettelon standardeista, joita noudattamalla katsotaan sähköturvallisuuslain vaatimusten täyttyvän. SFS 6000 -sarjan standardit ovat keskeisiä sähköturvallisuuslain vaatimusten noudattamisessa.

Lisätietoja/lähteet: SFS ry, Kiwa Inspecta (koulutukset) ja Tukes