Taloasema Plus - Isännöinti suurille asuntoyhtiöille

Suuret asunto-osakeyhtiöt sekä rivi- ja paritaloyhtiöt

Taloasema Plus -palveluesite

Taloasema Plus on suuria taloyhtiöitä varten rakennettu ”perinteinen” isännöintipalvelu. Palvelu sisältää kaiken tarvittavan, mitä suuri taloyhtiö tarvitsee isännöintipalvelulta. Hallituksen tehtäväksi jää ainoastaan toimintamme ”valvominen” ja taloudellisten raporttien seuranta. Palvelua on mahdollista räätälöidä kohteen mukaan, mutta suurin osa asiakkaistamme pärjää mainiosti kustannustehokkaalla peruspaketillamme.

Kaikilla Plus-asiakkaillamme on informatiiviset ja helppokäyttöiset kotisivut, joita on helppo käyttää vaikka älypuhelimen välityksellä. Lisäksi voit aina valita haluatko yhtiön postin sähköisenä tai perinteisesti.

Mitä isännöintipalveluumme kuuluu?

Aluksi luomme suurille taloyhtiöille soveltuvan laajasisältöisen isännöintitehtäväluettelon, jonka lopullisen sisällön hallituksenne hyväksyy, ja jonka mukaan alamme hoitamaan taloyhtiötänne.

Isännöintipalvelun sisällön voi jakaa pääkohdittain karkeasti kolmeen osa-alueeseen:

1) Hallinnollinen isännöinti

Hallinnollinen isännöinti varmistaa, että taloyhtiön asiat hoidetaan oikeaoppisesti, eikä turhia ongelmia pääse syntymään. Siihen kuuluu esimerkiksi:

 • hallituksen, rakennushankkeiden ja yhtiökokousten organisointi sekä järjestäminen
 • taloushallinnon ja hallinnollisten sopimusten seuranta sekä työmaasopimusten seuranta (tärkeä muistaa!)
 • asunto-osakeyhtiölainsäädännön mukainen toimiminen ja sen ohjeistaminen hallituksille ja asukkaille
 • verotus-, tietosuoja- ja muiden lakiasioiden ohjeistaminen
 • kaikkien taloyhtiönne lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (siirrämme mm. sopimustaloyhtiöt uuteen huoneistotietojärjestelmään)

2) Kaikki rakennuksen elinkaaren tekniset palvelut

Taloyhtiötänne hoidetaan meillä aina kuten ”omaa taloyhtiötä” ts. suunnitelmallisesti ja huolellisesti. Suurimmat kustannussäästöt taloyhtiöille syntyvät hyvällä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, huolellisuudella ja suunnitelmallisuuden kautta. Lisäksi lakiasioiden tunteminen auttaa ennakoimaan tulevia riskejä ja tämä tapahtuu mm. ammattimaisen sopimushallinnon myötä.

Tekniset tehtävät suoritamme kunnossapitosuunnitelman mukaisesti viiden vuoden suunnittelujaksoissa. Tähän kuuluu esimerkiksi:

 • korjaushankkeiden organisointi, valvonta sekä kilpailutus (tarvittaessa)
 • vesivahinko- ja ylläpitokorjausten teettäminen
 • huoltotehtävien ja huoltoyhtiöiden tehtävien organisointi ja valvonta
 • peruskorjauksista sekä perusparannuskorjauksista huolehtiminen
 • vika-, ylläpito-, ym. -korjauksien teettäminen toivomustenne mukaisesti
 • kiinteistön lämmön-, veden- sekä sähkönkuluksen seuraaminen ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen
 • tarvittavista kiinteistösopimuksista huolehtiminen
 • raporttien ja asiakirjojen luominen suoritetuista korjauksista sekä niiden taltiointi tietoverkkoon taloyhtiönne saataville.

3) Taloushallinto

Taloyhtiönne suurimmat säästöt syntyvät oikeaoppisesta taloushallinnosta sekä asunto-osakeyhtiö- ja rakennuttamislainsäädännön tuntemisesta. Me varmistamme, että taloyhtiössänne suoritetaan vain teille optimaalisia ratkaisuja mm. peruskorjausten suhteen.

Taloushallintoon kuuluu esimerkiksi:

 • kirjanpidon ajatasainen tekeminen ja tilinpäätösten laadinta
 • maksuliikenteen hoitaminen ja laskujen tarkastukset, reklamaatiot ja käsittelyt
 • taloushallinnon ja laskennan tehtävien suorittaminen
 • hallitukselle raportoiminen (jonka lisäksi hallitus voi seurata taloyhtiön kirjanpitoa reaaliaikaisesti milloin tahansa).

Tarkemman tehtäväluettelon saa tiedoksi isännöintitarjouksen yhteydessä.

Huolehdimme taloyhtiönne asioista puolestanne 24/7

Asiakaspalvelupisteessä koulutettu henkilökunta hoitaa kaikki taloyhtiön asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien isännöintipalveluihin liittyvät asiat yhden luukun periaatteella. Isännöinnin asiakaspalvelu toimii lisäksi tietoverkossa 24 tuntia vuorokaudessa. Teemme isännöintiä Helsingissä ja muualla PK-seutu -akselilla.

Isännöitsijänä olemme erinomaisesti hallituksenne tavoitettavissa.

Jos haluatte, että taloyhtiötänne hoidetaan suunnitelmallisesti, niin ota meihin yhteyttä. Kustannussäästöt syntyvät hyvän suunnitelmallisuuden ja lakiasioiden tuntemisen kautta.

Tilaa Taloasema Plus

Ota yhteyttä 

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjousta isännöinnistä Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla.

Laajempi tarjouspyyntölomake:

Tarjouspyyntö