Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Tukes: Pyykin kuivatusta ei saa suorittaa saunassa

TUKESIN TURVALLISUUSTIEDOTE SÄHKÖKIUAS 4.2.2020 Tiedote: www.tukes.fi Sähkökiukaasta alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa. Suurin osa paloista johtuu siitä, että kiukaalle on laitettu jotakin sellaista, mikä ei…

4.2.20

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettuja avustustuksia vuonna 2020

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettujen avustusten määrä on noussut v. 2020. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustuksen kokonaissumma nousi ja lisäksi uusia avustusmuotoja ovat energia- ja sisäilma-avustus. Avustuksia myöntää ARA,…

16.1.20

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa astui voimaan 1.1.2020

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tuli voimaan 1.1.2020, joka korvasi hallintolainkäyttölain (586/1996). Kyseessä on ns. yleislaki, jota sovelletaan oikeudenkäyntiin mm. hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lain…

11.1.20

Asuinrakennusten energia-avustukset vuosina 2020–2022 astuvat voimaan 1.1.2020

Valtioneuvoston asetus (1341/2019) asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022 astuu voimaan 1.1.2020. Asetuksessa säädetään valtion talousarviossa vuosille 2020–2022 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa valtion asuntorahaston varoista myönnettävästä valtionavustuksesta asuinrakennusten…

27.12.19

Hyvää joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2020!

Kiitämme kaikkia asiakkaita ja yhteistyötahojamme kuluneesta vuodesta 2019, ja toivotamme samalla kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2020. Taloasema Oy / Taloasema Helsinki

22.12.19

Levin mökkipalo: asennusvirheitä ja epäselvyyksiä sähkötöissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt huhtikuussa tapahtuneen Levin mökkipalon sähköasennuksiin liittyviä kysymyksiä. Tukes havaitsi, että tulipalossa tuhoutuneen mökin sähköasennustyöt oli tehty sähköturvallisuuslain vastaisesti. Tukes…

22.11.19

Asumisen energiankulutus laski edelleen vuoden 2018 tasosta

Asumiseen kului n. 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2018. Kulutus laski noin 1 TWh:lla edellisestä vuodesta. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta.…

21.11.19

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavat pykäläluonnokset ovat valmistuneet kommentoitavaksi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavissa pykäläluonnoksissa hahmotellaan muutoksia mm. nykyiseen kaavajärjestelmään. Muun muassa maakuntakaavoitus muuttuisi aiempaa strategisemmaksi ja kaupunkiseuduille luotaisiin oma suunnitteluväline, kaupunkiseutukaava. Lisäksi kuntien…

10.11.19

Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnokseen asuinrakennusten energia-avustuksista. Suunnitteilla on avustuksia, joita myönnettäisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa…

26.10.19

Sähköautojen latausvalmius

Vuodesta 2021 alkaen kaikkiin uusiin tai kunnostettaviin yli neljän pysäköintipaikan asuinrakennuksiin tulisi tehdä sähköautojen latausvalmiudet. Mikäli asuinrakennuksella on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulisi vähintään puoleen pysäköintipaikoista…

21.10.19

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme tai ota yhteyttä!

Taloasema valittiin vuoden 2019 isännöintiyritykseksi!

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.