Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Pelastuslakiin muutoksia 1.1.2024

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2024 alkaen. Uudistuksen mukaan taloyhtiön vastuulle tulee palovaroittimien ylläpito 1.1.2026 alkaen. Uuden 17 § mukaan Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto…

27.3.23

Rakennusten energiatehokkuus: EU-parlamentin äänestys uusista säännöistä

Mepit keskustelivat maanantaina ja äänestävät tiistaina ehdotuksista, joilla pyritään leikkaamaan rakennusten energiankulutusta sekä päästöjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lakiehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta…

14.3.23

Uusi rakentamislaki voimaan 2025

Eduskunta on hyväksynyt 1.3.2023 uuden Rakentamislain, joka tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Uuden Rakentamislain myötä uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi, myös hiilikädenjälki sekä hankkeen materiaaliseloste…

4.3.23

Kuluttajasuojalakiin uudistuksia asuntoluottoihin liittyen 1.7.2023

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a lukuun uusi Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 14 a pykälä. Toisin sanoen asuntoluoton enimmäistakaisinmaksuaikaa säännellään tarkemmin Kuluttajasuojalakia kiristämällä 1.7.2023…

20.2.23

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään muutoksia 1.6.2023

Asunto-osakeyhtiölakiin ja Laki huoneistotietojärjestelmään on tulossa muutoksia kesäkuun 2023 alusta huoneistotietojärjestelmäuudistuksesta johtuen. Lakimuutoksia tulee mm. seuraaviin lakeihin, jotka koskevat pääosin huoneistotietojärjestelmään liittyviä uudistuksia ja tulevat…

9.2.23

TUKES: Veden laadusta ja kulutuksesta jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset  koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen myötä on tärkeä on turvata…

18.1.23

RIL Uusi veden- ja kosteudeneristysohje 107-2022 sekä Rakenteellinen paloturvallisuus

RIL on julkaisee uudet RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Syinä uudistuksiin ovat olleet ilmastomuutoksen myötä kasvanut ja edelleen kasvava ympäristön kosteusrasitus, lämmöneristyksen lisäyksen myötä…

2.1.23

Kiinteistövero nousee yli 9 prosenttia

Rakennusten kiinteistöveroa on nostettu asetuksella 8.12.2022 9,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2022. Asetus tulee voimaan 1.1.2023. Asetusta sovelletaan määrättäessä rakennuksen…

23.12.22

Asuinrakennusten energia-avustus jatkuu vuonna 2023

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustusten jatkamisesta vuonna 2023. Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita voidaan ensi vuonna avustaa yhteensä 98,67 miljoonalla eurolla. Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan. Energia-avustuksia…

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 11,5 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön…

16.12.22

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme ja ota yhteyttä!

Pystymme hoitamaan kaikki kokoukset tehokkaasti etätyökalujen avulla.

Olemme aidosti itsenäinen ja paikallinen isännöintitoimisto 

 

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.

Marikoo kotisivut