Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Taloyhtiöiden varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Taloyhtiöille tulee  EU:n energiatehokkuusdirektiivin myötä velvollisuus rakentaa sähköautojen latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri uudisrakentamisen yhteydessä sekä laajamittaisissa korjaushankkeissa, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti pohdittaviksi. Lähde: Suomen…

17.4.18

Kiinteistöjen arvon määrittäminen kiinteistöverotuksessa verohallinnon ohje

Verohallinto on julkaissut ohjeet kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa, jonka alkuperäinen julkaisupäivä on 28.2.2018. Ohjeessa käsitellään kiinteistöjen arvostamista kiinteistöverotuksessa ja aikaisempaa samannimistä ohjetta on päivitetty vastaamaan nykytilaa.…

4.4.18

Vanha palovaroitin ei välttämättä toimi luotettavasti

Tukes on  selvittänyt palovaroittimen iän vaikutusta varoittimen toimintaan. Selvityksen perusteella havaittiin, että vanha palovaroitin ei  välttämättä toimi luotettavasti. Palovaroitin tulee uusia vähintään 5-10 vuoden välein.…

8.3.18

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin 2019

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin v. 2019 lähtien. Samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt voivat lopettaa osakeluettelon ylläpidon. Ajantasainen rekisteri parantaa mm. asuinhuoneistojen…

28.2.18

112-päivä

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden kampanja turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivän kampanjaviikon 5.–11.2.2018 pääteema on välittäminen ts. kuinka jokainen voi pitää huolta paitsi omastaan myös läheistensä turvallisuudesta. Lisätietoja:…

9.2.18

Maankäytön ja rakentamisen lainsäännännön uudistaminen

Ympäristöministeriö on kutsunut selvityksen tekijät tarkastelemaan  maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden muutosnäkymiä, uusia ohjaustarpeita sekä uuden tyyppisiä ohjausmahdollisuuksia. Tarkoituksena on uudistaa Maankäyttö- ja rakennuslaki vastaamaan…

7.2.18

Sähköajoneuvojen latauspisteiden kehittämiseen ARA avustuksia

Avustuksiin on varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntämisen ehdot sekä hakuohje on tarkoitus julkaista ARAn verkkosivuilla myöhemmin. Tavoitteena on, että avustuksia voi hakea…

24.1.18

Kiinteistöverotuksen tarkistusvelvollisuus laajenee v. 2019

Verohallinto lähettää verovelvolliselle, jolle määrätään kiinteistöveroa, selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytetyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen (esim. asunto-osakeyhtiön) tulee tulee antaa selvitykset kiinteistöverotuksen perusteena käytetyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on tarkistettava selvitykseen…

17.1.18

Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden 2018 alussa

Uudistunut asetus muodostaa kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Aiempaan asetukseen verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten…

10.1.18

Kiinteistöverouudistus etenee

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset. Uudistushankkeessa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia…

12.12.17

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.