Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Energiansäästöviikko alkoi tänään

Energiansäästöviikkoa vietetään 8.-14.10.2018. Motiva ja Suomen Kiinteistöliitto kampanjoivat asumisen kestävien valintojen puolesta.  Hoitokuluista 30-40 prosenttia kohdistuu energiaan ts. lämmitykseen, kiinteistösähköön sekä vesi- ja jätevesimaksuihin. Turha…

8.10.18

Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Vireillä olevassa lakihankkeessa helpotetaan mm. purkavaa uusrakentamista koskevaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä sekä samalla täsmennettäisiin yhtiön johdon vastuita ja velvollisuuksia. Tarkoituksena olisi, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä…

19.9.18

Uudet jätehuoltomääräykset

Uudet jätehuoltomääräykset esitetään tulevaksi voimaan pääosin 1.3.2019. Jätteiden lajittelua koskevat erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan astuvan voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY valmistautuu ko. uudistuksella vastaamaan EU:n ja Suomen valtakunnallisiin…

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 2017

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,05 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Kerrostaloasuntoyhtiöiden  hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokuluista 22,7 prosenttia kohdistui lämmitykseen. Korjauksien osuus…

11.9.18

Sähköautojen latausjärjestelmän avustukset

Sähköautojen avustusta on mahdollista hakea ARA:lta ja avutuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja…

14.8.18

Sisäilmastoluokitus 2018 on valmistunut

Rakennustietosäätiön ja Sisäilmayhdistys ry:n toimesta on uusi Sisäilmastoluokitus päivitetty. Sisäilmastoluokitus 2018 huomioi STM:n ja YM:n rakennusten sisäilman laatua ja rakentamista koskevat uudet asetukset sekä alan…

8.6.18

EU:n neuvosto on hyväksynyt rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Direktiivin tarkoituksena on parantaa talojen energiatehokkuutta sekä pyrkiä  edistämään rakennusten kunnostustöiden suorittamista. Lisätietoja aiheesta: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/

31.5.18

Tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi

Tietosuoja-asetus astui voimaan 5. toukokuuta 2018 ja se on tullut sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyn osalta kaikissa EU-maissa. Taloasema Helsinki on laatinut kaikille asiakastaloyhtiöille tietosuojaselosteen ja siihen…

28.5.18

Taloyhtiöiden varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Taloyhtiöille tulee  EU:n energiatehokkuusdirektiivin myötä velvollisuus rakentaa sähköautojen latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri uudisrakentamisen yhteydessä sekä laajamittaisissa korjaushankkeissa, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti pohdittaviksi. Lähde: Suomen…

17.4.18

Kiinteistöjen arvon määrittäminen kiinteistöverotuksessa verohallinnon ohje

Verohallinto on julkaissut ohjeet kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa, jonka alkuperäinen julkaisupäivä on 28.2.2018. Ohjeessa käsitellään kiinteistöjen arvostamista kiinteistöverotuksessa ja aikaisempaa samannimistä ohjetta on päivitetty vastaamaan nykytilaa.…

4.4.18

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.