Isännöitsijä Taloasema Helsinki

112-päivä

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden kampanja turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivän kampanjaviikon 5.–11.2.2018 pääteema on välittäminen ts. kuinka jokainen voi pitää huolta paitsi omastaan myös läheistensä turvallisuudesta. Lisätietoja:…

9.2.18

Maankäytön ja rakentamisen lainsäännännön uudistaminen

Ympäristöministeriö on kutsunut selvityksen tekijät tarkastelemaan  maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden muutosnäkymiä, uusia ohjaustarpeita sekä uuden tyyppisiä ohjausmahdollisuuksia. Tarkoituksena on uudistaa Maankäyttö- ja rakennuslaki vastaamaan…

7.2.18

Sähköajoneuvojen latauspisteiden kehittämiseen ARA avustuksia

Avustuksiin on varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntämisen ehdot sekä hakuohje on tarkoitus julkaista ARAn verkkosivuilla myöhemmin. Tavoitteena on, että avustuksia voi hakea…

24.1.18

Kiinteistöverotuksen tarkistusvelvollisuus laajenee v. 2019

Verohallinto lähettää verovelvolliselle, jolle määrätään kiinteistöveroa, selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytetyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen (esim. asunto-osakeyhtiön) tulee tulee antaa selvitykset kiinteistöverotuksen perusteena käytetyistä kiinteistötiedoista. Verovelvollisen on tarkistettava selvitykseen…

17.1.18

Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden 2018 alussa

Uudistunut asetus muodostaa kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Aiempaan asetukseen verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten…

10.1.18

Kiinteistöverouudistus etenee

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset. Uudistushankkeessa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia…

12.12.17

Asunnonmistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,6 miljardilla eurolla v. 2016

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,6 miljardilla eurolla 2016. Yhteenlasketut korjauskustannukset kasvoivat 5,7 prosenttia vuodesta 2015 tasosta ja ne ovat kasvaneet 15,2…

13.11.17

Nuohouspalvelut Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla 1.1.2018 alkaen

Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta ovat päättäneet luopua ns. piirinuohousjärjestelmästä. Nuohous järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti suoraan kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella. Voimassa olevat…

10.11.17

Tietosuojasääntelyn uudistus 2018

Henkilötietojen kerääminen, rekisteröinti ja käsittely tulee muuttumaan v. 2018. EU:n tietosuoja-asetusta tulee soveltaa kansallisesti jo 25.5.2018 lukien ja tämä tarkoittaa sitä, että mm. tätä varten…

18.10.17

Panttikirjat muutetaan sähköisiksi

Pankin säilytyksessä olevat paperiset panttikirjat muunnetaan sähköiseen muotoon loka-marraskuussa. Muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai taloyhtiöiden isännöitsijöiltä. Kirjallisia panttikirjoja ei muunneta automaattisesti sähköiseen muotoon. …

2.10.17

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.