Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousseet 10,1 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 10,1 % vuodessa. Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 % vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta…

15.9.22

2022 RTS-ympäristöluokituksen hankekriteerit julkaistaan 3.10. kuluvaa vuotta

RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen tavoitteen asetantaan ja johtamiseen tarkoitetut kriteerit 2022 ovat valmistuneet ja julkaistaan RT-ympäristötyökalussa 3.10. Ajankohdan jälkeen avatut hankkeet käyttävät uutta 2022 kriteeristöä. Omat kriteeristönsä…

9.9.22

Kiinteistöverotuksen arvostamisen uudistushanke siirtyy

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei tulla antamaan eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei…

5.9.22

Taloasema uudistaa koko johdon

Taloasema Oy:n ketjun uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mira-Monica Anttila 1. syyskuuta alkaen. Anttila on toiminut kolme vuotta Taloasema Oyn ketjupäällikkönä. Hänellä vahva osaaminen isännöinti- ja…

1.9.22

Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat nousua heinäkuussa 2022

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa kuudessa suurimmassa kaupungissa 1,2 % ja muualla kuin suurissa kaupungeissa 1,3 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aikaisemmin.…

31.8.22

Viisi prosenttia taloyhtiöistä on siirtynyt uuteen huoneistotietojärjestelmään

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirryttävä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta hieman yli viisi prosenttia ts. n. 5 000 yhtiötä…

17.8.22

KHO arvioi rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen sekä aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä

KHO arvioi KHO:2022:90 14.7.2022 ratkaisussaan rakennuslupa-asiaa vähäisen poikkeamisen ja aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitystä. Rakennuslupaviranomainen oli myöntänyt rivitalon rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä…

18.7.22

Etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisia–lakimuutos voimaan 11.7.2022

Asunto-osakeyhtiölain muutoksella sallitaan pelkästään etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset sekä edistetään niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi…

11.7.22

Taloasema-ketju ISA-auktorisoitu

Taloasema-ketju on nyt ISA-auktorisoitu Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on 14.6.2022 hyväksynyt Taloasema- ketjun ISA-auktorisoiduksi yritykseksi. ISA-auktorisoinnin saa yritys, joka noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita, sitoutuu ISA:n…

6.7.22

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Standardi uudistuu vuoden 2022 lopussa. Muutoksia on tulossa mm. seuraaviin järjestelmiin sekä niitä koskeviin vaatimuksiin: turvajärjestelmät, aurinkosähköjärjestelmät  ja sähköajoneuvojen latauspisteet. Sähköasennusten turvallisuutta…

1.7.22

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme ja ota yhteyttä!

Pystymme hoitamaan kaikki kokoukset tehokkaasti etätyökalujen avulla.

Olemme aidosti itsenäinen ja paikallinen isännöintitoimisto 

 

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.

Marikoo kotisivut