Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Kierrätyskeskus hoitaa taloyhtiöiden fillarinoudot  maksutta

Kierrätyskeskus hoitaa taloyhtiöiden fillarinoutoja  maksutta. Lisätietoja aiheesta saa kierratyskeskus.fi/taloyhtionouto  Lähde: HSY

26.1.21

Energiamerkintä uudistuu maaliskuussa 2021

Energiamerkintä uudistuu maaliskuusta 2021 alkaen. Valmistajien ja EU-maahantuojien tulee toimittaa uudet energiamerkit tuotteille jo 1.11.2020 lähtien. Maailmantilanteesta johtuen markkinavalvonnassa ollaan kuitenkin tuon päivänmäärän suhteen joustavia.…

11.1.21

Jätemäärän kasvu jatkui 2019 Tilastokeskuksen mukaan

Suomalaiset tuottivat viime vuonna yhdyskuntajätettä 565 kiloa henkilöä kohden. Jätekertymä kasvoi 15 kilolla vuodesta 2018. Tilastokeskuksen sivuilla on nähtävissä tiivistys tuoreen yhdyskuntajätetilaston ydinasioista. Lähde: Tilastokeskus

9.12.20

Paloturvallisuusviikko ”palo hallussa” käynnistyi

Tänä vuonna Paloturvallisuusviikon teemana on välittäminen eli läheisten ihmisten kotien paloturvallisuudesta huolehtiminen. Tarkoitus on kiinnittää varsinkin työikäisten huomio ikäihmisten asumisen paloturvallisuuteen. Sloganina on ”Palo hallussa”.…

23.11.20

Asumisen energiankulutus laski vuonna 2019

Asumiseen kului kaikkiaan noin 65 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2019. Kulutus laski reilulla puolella TWh:lla edellisestä vuodesta. Asuintilojen lämmitysenergian kulutus laski kaksi prosenttia vuodesta 2018…

19.11.20

Korkein hallinto-oikeus arvio kiinteistöverotusta päätöksessään

KHO arvio kiinteistöverotusta päätöksessään KHO:2020:105, jossa yhtiö oli vuonna 2010 ostanut julkisessa tarjouskilpailussa kaupungilta vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen maanvuokraoikeuksineen 1 365 000 euron kauppahinnalla. Yhtiön omistusaikana…

26.10.20

ASREK Ensimmäiset tietorajapinnat avattu ammattilaiselle

Maanmittauslaitos on avannut ensimmäiset huoneistotietojärjestelmän tekniset tietopalvelurajapinnat ammattitoimijoiden hyödynnettäviksi lokakuun 2020 alussa. Esimerkiksi pankki tai kiinteistönvälittäjä voivat jatkossa hakea ajantasaiset tiedot omistajista, panttauksista ja rajoituksista…

23.10.20

EU Rakennusten perusparannusstrategia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut rakennusten perusparannusstrategian (Renovation Wave Strategy) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. EU pyrkii  kaksinkertaistamaan perusparannusten määrän seuraavien kymmenen vuoden aikana, joilla on tarkoitus varmistaa,…

16.10.20

5.-11.10. vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa

Tällä viikolla 5.-11.10. vietetään jälleen valtakunnallista Energiansäästöviikkoa, jolloin kiinnitetään huomiota mm. siihen, kuinka energiaa käytetään järkevästi. Lisätietoja: Motiva

5.10.20

Hälytysjärjestelmän asennus oli kotitalousvähennykseen oikeuttavaa perusparannustyötä KHO 2020:95

A hankkima kodin hälytysjärjestelmä sisälsi muun muassa keskusyksikön (GSM-ja Wifi-liitäntä), puhekeskuksen, käyttönäppäimistön sekä murto- ja palovaroittimet. Lisäksi järjestelmään oli liitettävissä vesi- ja vuotovahdit. Korkein hallinto-oikeus…

15.9.20

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme tai ota yhteyttä!

Taloasema valittiin vuoden 2019 isännöintiyritykseksi!

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.