Isännöitsijä Taloasema Helsinki

TUKES: Veden laadusta ja kulutuksesta jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset  koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen myötä on tärkeä on turvata…

18.1.23

RIL Uusi veden- ja kosteudeneristysohje 107-2022 sekä Rakenteellinen paloturvallisuus

RIL on julkaisee uudet RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Syinä uudistuksiin ovat olleet ilmastomuutoksen myötä kasvanut ja edelleen kasvava ympäristön kosteusrasitus, lämmöneristyksen lisäyksen myötä…

2.1.23

Kiinteistövero nousee yli 9 prosenttia

Rakennusten kiinteistöveroa on nostettu asetuksella 8.12.2022 9,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista määrättäessä verotusarvoa vuodelta 2022. Asetus tulee voimaan 1.1.2023. Asetusta sovelletaan määrättäessä rakennuksen…

23.12.22

Asuinrakennusten energia-avustus jatkuu vuonna 2023

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustusten jatkamisesta vuonna 2023. Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita voidaan ensi vuonna avustaa yhteensä 98,67 miljoonalla eurolla. Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan. Energia-avustuksia…

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 11,5 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön…

16.12.22

72 h varautumisohjeet

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää…

1.12.22

Palovaroitinpäivä 112 lähestyy

1.12. vietetään Palovaroitinpäivää. Päivän tarkoituksena on, että ihmiset keskustelisivat paloturvallisuudesta ja että kaikki innostuisivat huolehtimaan omasta paloturvallisuudestaan. Samassa yhteydessä vietetään paloturvallisuusviikkoa 26.11.-1.12.2022. Kyseisenä teemapäivänä haastetaan…

25.11.22

KKO:2022:61 Vuokrasopimuksen purku huoneiston puhtaanapidon laiminlyönnin johdosta

KKO uudessa ratkaisussa vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että vuokralainen…

10.11.22

HE 250/2022 laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemiseen. Esityksessä ehdotetaan helpotettavaksi osakkaan muutostyötä asunto-osakeyhtiön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamiseksi (osakkaan aloitteesta ja…

6.11.22

Helsingin rakennusjärjestyksen määräyksiä muutetaan

Helsingin kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden kaupunkistrategian ”Kasvun paikka” vuosiksi 2021–2025. Helsingin kaupungin rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan 1.11.2010, tullaan muutettamaan. Rakennusjärjestyksessä tullaan ehdotuksen mukaisesti…

2.11.22

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme ja ota yhteyttä!

Pystymme hoitamaan kaikki kokoukset tehokkaasti etätyökalujen avulla.

Olemme aidosti itsenäinen ja paikallinen isännöintitoimisto 

 

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.

Marikoo kotisivut