Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Pelastuslaki muuttui

Pelastuslakiin tuli muutoksia 1.1.2019 alkaen. Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset päättyvät viimeistään 30.6.2019. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon…

10.1.19

Taloaseman terveiset uudelle vuodelle 2019

Arvoisa yhteistyökumppani Hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille. Tuleva vuosi tuo useita parannuksia asiakkaillemme ja tarkoituksemme on parantaa kauden aikana yhteistyökumppaniverkostoa asiakkaittemme eduksi sekä kehittää tiedottamista…

2.1.19

Eduskunta hyväksyi lain huoneistotietojärjestelmästä

Taloyhtiöissä paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen. Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Rekisteriin tulevat tiedot osakehuoneistojen, kuten esim. asuntojen ja autopaikkojen,…

16.12.18

Valtakunnallinen paloturvallisuusviikko

Valtakunnallinen paloturvallisuusviikko on 24.11-1.12.2018. Lisätietoja turvallisuusasioista saa tarkemmin osoitteesta https://paloturvallisuusviikko.fi/

8.11.18

Asuntoja ja asuinrakennuksia korjattiin v. 2017 6,2 miljardilla

Asunto-osakeyhtiöt ja asuntojen omistajat korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan v. 2017 6,2 miljardilla eurolla. Yhteenlasketut korjauskustannukset vähenivät 6,2 prosenttia vuodesta 2016. Lähde: tilastokeskus

19.10.18

Energiansäästöviikko alkoi tänään

Energiansäästöviikkoa vietetään 8.-14.10.2018. Motiva ja Suomen Kiinteistöliitto kampanjoivat asumisen kestävien valintojen puolesta.  Hoitokuluista 30-40 prosenttia kohdistuu energiaan ts. lämmitykseen, kiinteistösähköön sekä vesi- ja jätevesimaksuihin. Turha…

8.10.18

Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen

Vireillä olevassa lakihankkeessa helpotetaan mm. purkavaa uusrakentamista koskevaa päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä sekä samalla täsmennettäisiin yhtiön johdon vastuita ja velvollisuuksia. Tarkoituksena olisi, että yhtiökokous voisi 4/5 määräenemmistöllä…

19.9.18

Uudet jätehuoltomääräykset

Uudet jätehuoltomääräykset esitetään tulevaksi voimaan pääosin 1.3.2019. Jätteiden lajittelua koskevat erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan astuvan voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. HSY valmistautuu ko. uudistuksella vastaamaan EU:n ja Suomen valtakunnallisiin…

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 2017

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,05 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Kerrostaloasuntoyhtiöiden  hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokuluista 22,7 prosenttia kohdistui lämmitykseen. Korjauksien osuus…

11.9.18

Sähköautojen latausjärjestelmän avustukset

Sähköautojen avustusta on mahdollista hakea ARA:lta ja avutuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja…

14.8.18

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.