Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Finanssialan Keskusliitto ei enää toimita ”Tulityöt turvallisuusohje”-julkaisua

Tulitöissä noudatettavat suojeluohjeet päivittyvät niin, että nyt noudatettavat suojeluohjeet ovat ”SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus” ja ”SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus” standardeissa. Muutoksen takana…

3.12.21

Arviomuistio asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista arviomuistio, joka on julkaistu 27.10.2020. Arviomuistion mukaan olisi tarpeen arvioida taloyhtiöiden yhtiökokouksien etäosallistumisen ja verkkokokouksen järjestämisen sekä digitaalisten asiakirjojen…

11.11.21

Perinteinen Paloturvallisuusviikko 27.11.-3.12.2021

Perinteinen Paloturvallisuusviikko on 27.11.-3.12.2021. Tärkeitä turvallisuustietoja löydät sivustolta https://paloturvallisuusviikko.fi/  Taloyhtiön paloturvallisuusvinkit löytyvät osoitteesta:  https://paloturvallisuusviikko.fi/paloturvallisuusvinkit/paloturvallisuusvinkit-taloyhtioille/ ja tarkistuslista toimintaohjeineen taloyhtiölle löytyy https://paloturvallisuusviikko.fi/paloturvallisuusvinkit/taloyhtion-tarkistuslista/  Asukkaille tärkeää tietoa on esim.…

9.11.21

KKO arvioi vilpittömän mielen suojaa sekä isännöitsijäntodistuksen merkitystä osakkeiden panttauksessa

KKO:n uusimmassa tapauksessa A oli pantannut pankille asunto-osakeyhtiön osakkeita ja luovuttanut osakekirjat pankille. Asunto-osakkeet oli juuri ennen panttausta ulosmitattu. Panttaushetkellä pankilla oli ollut käytössään yli…

20.10.21

MRL-uudistus osin epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan

Ympäristöministeriön esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on osittain ajasta jälkeen jäänyt jo valmistuessaan sekä osin keskeneräinen, toteaa Rakennusteollisuus RT.  Uusi Kaavoitus- ja rakentamislaki ei auta…

30.9.21

Rakennustarvikkeiden kustannukset nousivat vahvasti elokuussa

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 elokuussa 8,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 11,8 prosenttia ja työkustannukset 6,3 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluiden hinnat nousivat 1,6 prosenttia. Lisätietoja: Tilastokeskus

17.9.21

Tukes on testannut myynnissä olevia palovaroittimia

Testatut palovaroitinmallit olivat standardien mukaisia äänenvoimakkuuden ja savunherkkyyden osalta Tukesin mukaan. Vanhoihin palovaroittimiin ei  voi luottaa, sillä laitteiden äänenvoimakkuus voi heiketä ajan mittaan. Palovaroittimen toimivuus…

8.9.21

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lakia (1233/2006) muutetaan syyskuun 2021 alusta.  Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9…

24.8.21

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,4 miljardilla eurolla vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,4 miljardilla eurolla vuonna 2020. Korjauksiin käytetty rahamäärä kasvoi 6,2 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Kasvua…

2.7.21

Asuntojen hintojen nousu jatkui toukokuussa

Osakeasuntojen hinnat nousivat toukokuussa viime vuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 5,3 prosenttia ja rivitaloasuntojen 6,5 prosenttia vuodessa. Lähde: Tilastokeskus

29.6.21

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme tai ota yhteyttä!

Pystymme hoitamaan kaikki kokoukset tehokkaasti etätyökalujen avulla.

Olemme aidosti itsenäinen ja paikallinen isännöintitoimisto 

 

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.

Marikoo kotisivut