Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Sähköautojen latausjärjestelmän avustukset

Sähköautojen avustusta on mahdollista hakea ARA:lta ja avutuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja…

14.8.18

Sisäilmastoluokitus 2018 on valmistunut

Rakennustietosäätiön ja Sisäilmayhdistys ry:n toimesta on uusi Sisäilmastoluokitus päivitetty. Sisäilmastoluokitus 2018 huomioi STM:n ja YM:n rakennusten sisäilman laatua ja rakentamista koskevat uudet asetukset sekä alan…

8.6.18

EU:n neuvosto on hyväksynyt rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Direktiivin tarkoituksena on parantaa talojen energiatehokkuutta sekä pyrkiä  edistämään rakennusten kunnostustöiden suorittamista. Lisätietoja aiheesta: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/

31.5.18

Tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi

Tietosuoja-asetus astui voimaan 5. toukokuuta 2018 ja se on tullut sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyn osalta kaikissa EU-maissa. Taloasema Helsinki on laatinut kaikille asiakastaloyhtiöille tietosuojaselosteen ja siihen…

28.5.18

Taloyhtiöiden varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Taloyhtiöille tulee  EU:n energiatehokkuusdirektiivin myötä velvollisuus rakentaa sähköautojen latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri uudisrakentamisen yhteydessä sekä laajamittaisissa korjaushankkeissa, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti pohdittaviksi. Lähde: Suomen…

17.4.18

Kiinteistöjen arvon määrittäminen kiinteistöverotuksessa verohallinnon ohje

Verohallinto on julkaissut ohjeet kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa, jonka alkuperäinen julkaisupäivä on 28.2.2018. Ohjeessa käsitellään kiinteistöjen arvostamista kiinteistöverotuksessa ja aikaisempaa samannimistä ohjetta on päivitetty vastaamaan nykytilaa.…

4.4.18

Vanha palovaroitin ei välttämättä toimi luotettavasti

Tukes on  selvittänyt palovaroittimen iän vaikutusta varoittimen toimintaan. Selvityksen perusteella havaittiin, että vanha palovaroitin ei  välttämättä toimi luotettavasti. Palovaroitin tulee uusia vähintään 5-10 vuoden välein.…

8.3.18

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin 2019

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin v. 2019 lähtien. Samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt voivat lopettaa osakeluettelon ylläpidon. Ajantasainen rekisteri parantaa mm. asuinhuoneistojen…

28.2.18

112-päivä

112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden kampanja turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivän kampanjaviikon 5.–11.2.2018 pääteema on välittäminen ts. kuinka jokainen voi pitää huolta paitsi omastaan myös läheistensä turvallisuudesta. Lisätietoja:…

9.2.18

Maankäytön ja rakentamisen lainsäännännön uudistaminen

Ympäristöministeriö on kutsunut selvityksen tekijät tarkastelemaan  maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden muutosnäkymiä, uusia ohjaustarpeita sekä uuden tyyppisiä ohjausmahdollisuuksia. Tarkoituksena on uudistaa Maankäyttö- ja rakennuslaki vastaamaan…

7.2.18

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.