Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Lakiesitys lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta eduskuntaan

Hallitus antoi 17.6.2020 eduskunnalle esityksen, jolla uudistettaisiin kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamista ja laskutusta. Muutosesitys liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.  Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia,…

25.6.20

HSY asiakaskirje postitettu 5-9 asuinhuoneiston kiinteistöille jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltomääräysten muutos erilliskeräyksen osalta tulee voimaan ensi vuonna, jolloin kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä tulee olla keräysastiat sekajätteen lisäksi biojättee jolloille, kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille…

11.6.20

Isännöintiliiton ohjeistuksia yhtiökokousten turvalliseen pitämiseen koronaepidemian aikana

Isännöintiliitto suosittelee , että taloyhtiöiden kokouksia pidetään  etäosallistumista hyödyntäen. Mikäli kokous kuitenkin halutaan rajoitusten höllennyttyä pitää paikan päällä, järjestelyissä pitää huomioida osakkaiden ja isännöitsijöiden turvallisuusasiat.…

14.5.20

Vuokrien nousu kasvukeskuksissa

Vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna eniten Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 7,3 prosenttia ja muualla Suomessa 5,8 prosenttia vuodesta…

7.5.20

Yhtiökokousten takaraja siirtyy koronaepidemian ajaksi

Hallitus tehnyt lakimuutosehdotuksen, joka mahdollistaa kevään yhtiökokousten lykkäämisen. Taloyhtiöille halutaan antaa riittävästi aikaa ja keinoja järjestää yhtiökokoukset niin, että osallistujien terveys voidaan taata koronaepidemiankin keskellä.…

23.4.20

Ministeriöiden yhteinen ohjeistus asuinrakennusten korjaushankkeisiin epidemian aikana

Sosiaali-ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat laatineet ohjeet, mitä asioita täytyy ottaa huomioon korjaushankkeissa koronavirusepidemian aikana. Ohjetta sovelletaan mm. silloin, kun korjauskohteessa on asukkaita korjauksen aikana.…

16.4.20

Tukes: Lieden unohtuminen päälle on yleisin sähköpalon aiheuttaja

Pelastustoimen rekisteriin kirjattiin viime vuonna noin 930 liesipaloa Tukesin mukaan. Viimeisen viiden vuoden aikana näitä paloja on ollut keskimäärin 960 vuodessa. Tukes ohjeistaa, miten voit…

26.3.20

Rakennustieto tarjoaa kaikille ilmaiseksi RT-ohjekorttisarjan: Hygienia sisätiloissa

Rakennustieto on mukana tukemassa koronaviruksen ehkäisyä. Rakennustieto tarjoaa kaikille maksutta kaikkien käyttöön RT-ohjekorttisarjan Hygienia sisätiloissa.  https://www.rakennustietokauppa.fi/

17.3.20

TOIMINTATAVAT POIKKEUSAIKOINA TALOYHTIÖISSÄ/KIINTEISTÖISSÄ

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja…

Kiinteistöverolain soveltamisohjetta päivitetty 2020

Uuden verohallinnon ohjeessa käsitellään kiinteistöverolain (654/1992) soveltamista. Uusi ohje korvaa viime vuonna samannimisen 25.3.2019 annetun ohjeen kiinteistöverosta. Kiinteistöverolain soveltamisohjetta on päivitetty vastaamaan paremmin voimassa olevaa…

9.3.20

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

TILAAJAVASTUUASIAT

Noudatamme toiminnassamme Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 säännöksiä:

Yhtiömme luottotiedot voi tarkistaa luottotietoyhtiöistä / lisätietoja isännöitsijäntoimistosta (toimitamme pyydetyt tiedot yhteistyötahoille).

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

Lisätietoja: www.ytj.fi

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

Lisätietoja: www.prh.fi          /    hallituksen jäsen Henrik Ylikoski

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

Lisätietoja: www.ytj.fi           /    Ei ilmoituslaiminlyöntejä tai verovelkoja

(Toimitamme todistukset ja otteet asiakkaille / yhteistyötahoille).           

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

Tyel/Yel:  Varma                   /        Vakuutukset voimassa,  Ei maksu- tai ilmoitusrästejä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; Noudatamme työsopimusasioissa Suomessa voimassa olevaa Työsopimuslainsäädäntöä (kiinteistö- ja taloushallintoala).

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.          Terveystalo Oyj:ssä

Vakuutusyhtiömme:  If Vahinkovakuutus Oyj, voimassa olevat tapaturmavakuutukset (yrittäjä ja työntekijät) ja vastuuvakuutukset

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme tai ota yhteyttä!

Taloasema valittiin vuoden 2019 isännöintiyritykseksi!

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.