Isännöitsijä Taloasema Helsinki

Levin mökkipalo: asennusvirheitä ja epäselvyyksiä sähkötöissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt huhtikuussa tapahtuneen Levin mökkipalon sähköasennuksiin liittyviä kysymyksiä. Tukes havaitsi, että tulipalossa tuhoutuneen mökin sähköasennustyöt oli tehty sähköturvallisuuslain vastaisesti. Tukes…

22.11.19

Asumisen energiankulutus laski edelleen vuoden 2018 tasosta

Asumiseen kului n. 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2018. Kulutus laski noin 1 TWh:lla edellisestä vuodesta. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta.…

21.11.19

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavat pykäläluonnokset ovat valmistuneet kommentoitavaksi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavissa pykäläluonnoksissa hahmotellaan muutoksia mm. nykyiseen kaavajärjestelmään. Muun muassa maakuntakaavoitus muuttuisi aiempaa strategisemmaksi ja kaupunkiseuduille luotaisiin oma suunnitteluväline, kaupunkiseutukaava. Lisäksi kuntien…

10.11.19

Asuinrakennuksille suunnitteilla energia-avustuksia

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnokseen asuinrakennusten energia-avustuksista. Suunnitteilla on avustuksia, joita myönnettäisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa…

26.10.19

Sähköautojen latausvalmius

Vuodesta 2021 alkaen kaikkiin uusiin tai kunnostettaviin yli neljän pysäköintipaikan asuinrakennuksiin tulisi tehdä sähköautojen latausvalmiudet. Mikäli asuinrakennuksella on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulisi vähintään puoleen pysäköintipaikoista…

21.10.19

Taloasema voitti Isännöintiyritys 2019 -palkinnon

Isännöintiliitto palkitsee vuosittain alalla ansioituneita isännöintiyrityksiä, isännöitsijöitä ja isännöintitekoja. Isännöintiyritys 2019 -palkinnon voittajaksi etsittiin yritystä, joka on esimerkillinen palvelukumppani ja vaalii toiminnassaan yhteistyötä edistäviä toimintatapoja. Yritykseltä…

16.10.19

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus uudistuu

Verohallinnon päätös 989/2019 rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta on julkaistu ja se astuu voimaan 1.1.2019 ja se tuo pieniä täsmennyksiä ilmoitusmenettelyyn ja ilmoituksien sisältöihin. Samalla kumotaan Verohallinnon…

18.9.19

M1-sisäilmaluokitus

M1-sisäilmaluokitus on rakennusmateriaalien päästöluokitusten osa-alue, johon kuuluvat rakennusmateriaalit kuten lasi, metalli ja maalit. M1 -luokituksen tarkoituksena on parantaa markkinoilla olevien tuotteiden vähäpäästöisyyttä. M1-luokitus kertoo vähäpäästöisyydestä,…

22.8.19

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 2020

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 1. tammikuuta 2020. Laki korvaa nykyisen hallintolainkäyttölain. Lakiin sisältyy uusia säännöksiä valitusoikeudesta ja mm. suullisesta valmistelusta. Valituslupamenettely  korkeimpaan hallinto-oikeuteen muuttuu…

11.7.19

Pääkaupunkiseudulla eniten asuntovelkaa

Suomessa asuntokunnilla oli vuonna 2018 asuntovelkaa keskimäärin 100 030 euroa. Suurimmat asuntovelat olivat pääkaupunkiseudulla  keskimäärin 142 130 euroa. Edellisvuodesta keskimääräiset asuntovelat kasvoivat pääkaupunkiseudulla 1,8 %.…

20.6.19

Isännöinti- ja yrityspalvelut

Arvoisa yhteistyökumppani. Tervetuloa kotisivuillemme.
Tarjoamme nykyaikaiset isännöintipalvelut sekä yrityspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamamme isännöintipalvelut koostuvat sekä taloyhtiöiden että liikekiinteistöjen isännöinnistä. Löydät palveluvalikoimastamme helposti juuri tarpeisiinne sopivan palvelun, koska olemme jaotelleet palvelumme kohteen koon mukaan. Tällöin lähtöasetelma yhteistyölle on jo hyvä, minkä lisäksi räätälöimme palveluamme ilomielin toiveidenne ja tarpeidenne mukaan. 

Eroamme muista isännöintitoimistoista siten, että talomme sisältä löytyy juristitason osaamista taloyhtiö- sekä kiinteistölaista. Siksi voit olla varma, että meidän kanssa toimiessa hoidamme asianne niin, että ne ovat aina lakiteknisesti oikein. Tämä ei tarkoita jokaisen pienen asian millintarkkaa hiomista, vaan sitä, että suuret linjat ovat kunnossa. Voitte kysyä meiltä aina neuvoa, niin me autamme!

Jos etsinnässänne on isännöintitoimisto Helsinki – muu PK-seutu–akselilla, niin ota meihin yhteyttä. Teemme yrittäjävetoisesti töitä, joten voit olla varma, että teemme työmme luottamuksesi arvoisesti. Muuhun emme tyydy. 

Tutustu isännöintipalveluihimme tai ota yhteyttä!

Taloasema valittiin vuoden 2019 isännöintiyritykseksi!

 

Isännöitsijä Henrik Ylikoski Taloasema Helsinki

Asumisen korkea laatu, asumisviihtyvyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen syntyvät taloyhtiöjohdon ja osakkaiden hyvähenkisellä ja vuorovaikutteisella yhteistyöllä, jota Taloasema –ketju pyrkii edistämään asiakassuhteissaan.