Saunavuorosopimus

Tee saunavuorosopimus täyttämällä allaoleva sähköinen lomake

TAI

vaihtoehtoisesti tulosta ja toimita meille paperinen lomake.

  Saunavuorosopimus


  Jään jonoon

  Tiedot

  Ehdot

  Irtisanominen
  • Vuokrasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 2 viikkoa ja irtisanomisaika lasketaan irtisanomispäivästä.

  • Irtisanominen/purku on tehtävä kirjallisesti isännöitsijätoimistoon tai sähköpostilla.

  Vuokran korottaminen
  • Vuokraa/saunamaksua korotetaan/tarkistetaan sopimuksen mukaan yhtiökokouspäätösten tai hallituksen päätösten perusteella.

  • Ilmoitus korotuksesta tehdään vastiketilisiirtolomakkeiden muodossa ja/tai ilmoituksella/tiedotteella.

  Muut ehdot
  1. Saunatilat luovutetaan vain taloyhtiön huoneiston haltijan käyttöön ja vain ennalta sovitun tai varatun saunavuoron ajaksi.

  2. Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta. Suihku/saunatiloissa ei saa kulkea kengät jalassa. Ovet tulee pitää suljettuina. Kohtuuttoman melun aiheuttamista tulee välttää.

  3. Tupakointi on saunatiloissa ja yleisissä tiloissa on kielletty.

  4. Vuokralaisella on velvollisuus kerätä irtoroskat roska-astioihin, sekä toimittaa pullot ja tölkit roska-astioihin. Roskaaminen ja em. huolehtimattomat roskat saunalla aiheuttavat lisälaskua ts. käyttäjä sitoutuu korvaamaan siivouksesta aiheutuneet toteutuneet lisäkulut huoltoyhtiön/siivousyrityksen siivoushinnaston mukaisesti.

  5. Saunavuoron käyttäjä/vuokraaja on vastuussa kaikesta vahingosta mitä tilan käyttäjät mahdollisesti aiheuttavat vuokraajan käyttövuorolla saunatiloille, laitteille, taloyhtiön rakenteille, irtaimistolle, piha- ja lähialueille (mukaan lukien porraskäytävät).

  6. Saunavuoro alkaa ja päättyy ennalta sovittuna ajankohtana. Taloyhtiöllä on oikeus muuttaa vuoroja ilmoittamalla siitä asukastiedotteella, tiedotteella saunatiloissa, kotisivuilla ja/tai porrashuoneistoissa.

  7. Saunatilojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan yhtiön/kiinteistön ohjeita ja järjestyssääntöjä.

  8. Sääntöjen tai tämän sopimuksen laiminlyönnistä aiheutuvat lisämaksut ja kustannukset lankeavat saunatilan vuokraajan ja viime kädessä tämän vuokrasopimuksen allekirjoittaneen vuokraavan vastuuhenkilön maksettavaksi.

  Lisämaksut/korvaukset/sopimussakko sopimusrikkomustilanteessa
  • Sopimuksen vastaisen käytön, aiheutettujen omaisuusvahinkojen sekä maksujen viivästymisestä johtuvat vahingot ja kustannukset, sitoutuu sopimuksen tekijä korvaamaan aiheutuneiden kulujen mukaisesti.