RIL Uusi veden- ja kosteudeneristysohje 107-2022 sekä Rakenteellinen paloturvallisuus

RIL on julkaisee uudet RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Syinä uudistuksiin ovat olleet ilmastomuutoksen myötä kasvanut ja edelleen kasvava ympäristön kosteusrasitus, lämmöneristyksen lisäyksen myötä vaipparakenteisessa tapahtuva kosteusteknisten olosuhteiden muutos sekä rakennus- ja kiinteistöalaa vaivanneet home- ja kosteusongelmat.
Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennustyöt niin korjaus- kuin uudisrakennustoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan hyvän rakentamistavan mukaisesti siten, että rakenteita vaurioittavia ja tilojen käyttäjien terveyttä vaarantavia kosteus- ja homeongelmia ei syntyisi.
RILin uutuusjulkaisussa RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet esitettyjen ohjeiden ja suositusten tavoitteena on parantaa veden- ja kosteudeneristyksiin liittyvän suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon laatutasoa. Ohjeessa esitetyt toiminnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät suositukset sekä tuotteilta ja tarvikkeilta edellytettävät ominaisuudet on pyritty esittämään kunkin ajanhetken parhaan tietämyksen ja hyvän rakentamistavan mukaisena. Ohje korvaa edellisen, vuonna 2012 ilmestyneen vastaavan julkaisun.

RIL 195-3-2022 Rakenteellinen paloturvallisuus on myös ilmestynyt ts. Asuinrakennukset – kerrostalot ja pientalot
ts. Rakenteellista paloturvallisuutta käsittelevän ohjesarjan kolmas osa. Ohjetta on tarkoitus käyttää yhdessä sarjan ensimmäisen osan RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus: yleiset perusteet ja ohjeet kanssa. Erityishuomiota on kiinnitetty mm. poistumisturvallisuuteen: kuinka turvallinen poistuminen onnistuu esimerkiksi siinä tapauksessa, että asunnosta on pääsy ainoastaan yhteen uloskäytävään, millaiset mahdollisuudet pelastuslaitoksella on avustaa asukkaita poistumaan tarvittaessa varateiden kautta, ja kuinka voidaan varmistua asukkaiden havahtuvan palotilanteessa, jos hätäpoistuminen on välttämätöntä yöaikaan.

Lisätietoja julkaisuista: RIL

Pyydä tarjous isännöinnistä