TUKES: Veden laadusta ja kulutuksesta jatkossa paremmin tietoa

EU:n juomavesidirektiivi on pantu täytäntöön Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 12.1.2023. Muutokset  koskevat useaa eri lakia ja asetusta. Uudistuksen myötä on tärkeä on turvata ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu sekä lisätä veden laadusta tiedottamista.

Kansalaisilla on mahdollisuus jatkossa saada nykyistä enemmän tietoa veden kulutuksestaan ja veden laadusta. Talousvettä toimittavien laitosten on toimitettava asiakkailleen vuosittain tietot veden kulutuksesta ja hinnasta ilman asiakkaan erillistä pyyntöä. Laitoksen asiakastahon, kuten esimerkiksi taloyhtiön, on välitettävä nämä tiedot talousveden loppukäyttäjille. 

Talousveden laatutiedot julkaistaan jatkossa Vesi.fi –verkkopalvelussa.

Lisätietoja ja lähde: Tukes