Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuoteen 2018 mennessä

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeyttäminen sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Rakentamismääräyskokoelman uudistus pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokseen 958/2012, joka tuli voimaan 1.1.2013.
Tulevaisuudessa velvoittavat säännökset olennaisista teknisistä vaatimuksista ovat asetuksissa. Ympäristöministeriön ohjeita vaatimukset täyttävistä ratkaisuista ei enää anneta asetuksina, kuten tähän asti.  Rakentamismääräysten valmistelun tilanne on nähtävissä ympäristöministeriön sivuilla (maankäytön ja rakentamisen osiossa) osoitteessa http://www.ym.fi

Lähde: VTT, ympäristöministeriö

Pyydä tarjous isännöinnistä