Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998

Rakennustietosäätiö on päivittänyt RT-ohjekortin, joka sisältää Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998. Sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä rakennusurakkasopimuksissa, joiden arvonlisäverollinen urakkahinta on noin 10 000 euroa tai enemmän. Sopimusehtojen lisäksi tilaajan ja urakoitsijan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Sopimusehdot soveltuvat käytettäväksi urakkasopimuksissa, jotka koskevat rakennuksen rakentamista, peruskorjaamista, perusparantamista tai em. suorituksen yhteydessä suoritettavaa palvelusta. Ehtoja ei kuitenkaan sovelleta urakoitsijan ja kuluttajan välillä tehtäviin sopimuksiin asuinhuoneistokohtaisista suunnittelu-, lisä- tai muutostöistä asuntokauppalain piiriin kuuluvassa asuntojen uudistuotannossa. Sopimusehdot ovat alun perin Kattoliitto ry:n, LVI-Urakoitsijat ry:n, Suomen Maalarimestariliitto ry:n, Suomen Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto ry:n, Vesi-, Lämpö-, Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLu ry:n ja Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry:n yhteistyössä laatimat. Sopimusehtoihin on tehty päivityksiä, joista viimeisin on tehty vuonna 2023. Sopimusehdot ovat kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät.

Näihin sopimusehtoihin liittyvät täytettävät asiakirjat RT 80397 Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous ja RT 80398 Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus, jotka ovat ostettavissa Sopimuslomake Net-palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net. Myös sopimusehdot löytyvät sieltä.

Lähde: Rakennustietosäätiö

Pyydä tarjous isännöinnistä