Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin 2019

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin v. 2019 lähtien. Samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt voivat lopettaa osakeluettelon ylläpidon. Ajantasainen rekisteri parantaa mm. asuinhuoneistojen omistustietojen luotettavuutta.

Lähde: http://osakehuoneistorekisteri.fi