Isännöintipalvelut

Isännöintipalvelumme koostuvat asuinkiinteistöjen ja liikekiinteistöjen isännöinti- ja manageerauspalveluista. Asiakkaanamme saatte kaikki hallinnolliseen ja tekniseen isännöintiin liittyvät palvelut vaivattomasti.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti kaikki kiinteistöjen kirjanpito- ja taloushallintopalvelut. Hoidamme kaikki korjaus- ja uudisrakennuttamistehtävät sekä järjestämme kiinteistön huolto- ja korjauspalvelut ym. tekniset ylläpitopalvelut kiinteistöosakeyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille.

Tarkoituksemme on tuottaa korkealaatuista isännöintipalvelua asiakkaillemme kustannustehokkaaseen hintaan.

  Taloasema Plus

(Suuret kerrostaloyhtiöt sekä rivi- ja paritaloyhtiöt)

Taloasema Plus –palvelu soveltuu erityisesti suuremmille taloyhtiöille ja on ns. ”perinteinen” isännöintipalvelu, jossa isännöitsijä johtaa pääosin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hallituksen valvoessa toimintaa.

Taloyhtiötä hoidetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti laadittavan ja erikseen sovittavan isännöintitehtäväluettelon mukaisesti.  Hoidamme kaikki yhtiön lakisääteiset velvollisuudet. Isännöitsijä on lähes aina hallituksen tavoitettavissa.

Korjaustoiminnassa huomioimme sekä rakennuksen että yksittäisten rakennusosien elinkaaren huolellisesti. Asiakirjat ja raportit ylläpidetään tietoverkoissa, missä ne ovat milloin tahansa asiakkaan luettavissa.

Asiakaspalvelupisteessä koulutettu henkilökunta hoitaa kaikki asukkaiden ja muiden kiinteistön käyttäjien isännöintipalveluihin liittyvät asiat yhden luukun periaatteella. Isännöinnin asiakaspalvelu toimii lisäksi tietoverkossa 24 tuntia vuorokaudessa.

Taloushallinnon ja laskennan tehtävät sekä tekniset tehtävät ylläpidämme ja päivitämme kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaan viiden vuoden suunnittelujaksoissa. Huolehdimme vahinko- ja ylläpitokorjausten teettämisestä ja muusta tarpeellisesta.


  Taloasema Pro

(Taloyhtiöt  14 + huoneistoa)

Taloasema Pro isännöintipalvelu on järkevä ja edullinen kokonaisuus taloyhtiöille, joissa aktiivinen hallitus huolehtii osittain itsenäisesti päivittäisestä arjesta. Taloaseman ammatti-isännöitsijä toimii hallituksen tukena ja ohjeistajana sekä tarvittaessa toimeenpanijana. Palvelu on suunniteltu yli 14 huoneiston taloyhtiöille ja se on kustannustehokkain tapa järjestää taloyhtiön hallinto taloyhtiöissä.

Laskutamme ja perimme taloyhtiön vastikkeet sekä tarkastamme, valvomme ja hyväksymme taloyhtiön maksut. Laadimme talousarvioehdotuksen sekä tuotamme tietoverkkoon neljännesvuosittain maksuperusteisen talousarviovertailun sekä laadimme vuosittain tilinpäätösehdotuksen.

Ylläpidämme ja päivitämme kiinteistön kunnossapitosuunnitelman viiden vuoden suunnittelujaksoissa sekä huolehdimme asiakkaan pyynnöstä  suunnitelman toteuttamisesta osana kunnossapidon prosessia. Huolehdimme vika- ja ylläpitokorjausten teettämisestä. Seuraamme kiinteistön lämmön, veden ja sähkön kulutusta ja käynnistämme tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Huolehdimme asiakkaan toivomuksesta tarvittavien kiinteistönhoitosopimusten tekemisestä.

Isännöitsijätoimiston edustaja osallistuu yhtiökokoukseen ja laatii siitä pöytäkirjan. Muut kokouksensa asiakas pitää pääosin ilman isännöitsijää. Pöytäkirjan laatii joku osanottajista valmiille sähköiselle pöytäkirjapohjallemme. Tarvittaessa isännöitsijätoimiston edustaja voi tilauksesta osallistua hallituksen kokouksiin ja muihin kokouksiin.

Asiakkaita palvelee korjaus- ym. tilauksissa ammattitaitoinen asiakaspalveluyksikkömme. Asiakaspalvelusta saatte myös isännöitsijäntodistukset ja lainaosuuslaskelmat, jotka voi myös tilata sähköisesti. Yhteistyökumppanimme toimittavat asukkaille asumiseen liittyviä laatutestattuja lisäpalveluita.


  Taloasema 4 – 14

(Rivitalot, paritalot ja erillistalot – huoneistomäärä 1 – 14 huoneistoa)

Taloasema 4-14 on suunniteltu suoraan pientaloyhtiöille. Suoritamme taloushallinnon ja laskennan tehtävät pientaloyhtiötuotteen ja yhtiön tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tekniset tehtävät huolehditaan siten, että tarvittavat kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa. 

Asetamme asiakkaan käytettäväksi palveluntilausjärjestelmämme, josta asiakas voi itse tilata yksittäiset asiantuntija- ja kiinteistönhoitopalvelut tietoverkon kautta tai tilaamalla esim. korjauspalvelut isännöitsijätoimiston asiakaspalvelun kautta.

Isännöitsijätoimiston edustaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja laatii siitä pöytäkirjan. Muut kokouksensa asiakas pitää pääosin ilman isännöitsijää, joskin asiakas voi tilata isännöitsijän tarpeen mukaan, mikäli esim. rakennushankkeet tai esim. vesivahinkoasiat niin vaativat. Näin asiakas voi itse vaikuttaa suoraan taloyhtiön hallinnon kustannuksiin.

Vikailmoitukset ja palvelutilaukset kirjataan järjestelmään ja säilytetään siellä. Lisäksi asiakas voi aina seurata taloyhtiön kirjanpitoa reaaliaikaisesti.

  Taloasema liikekiinteistö

Hoidamme liikekiinteistöjen isännöinti- ja taloushallintotehtävät sekä kaikki ylläpidon järjestämiseen liittyvät tehtävät. Vastaamme teknisten kunnostusten järjestämisestä sekä hoidamme kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.


Taloasema räätäli

Tässä isännöintipalvelutuotteessa asiakas voi itse tilata isännöintipalvelunsa räätälöidyssä laajuudessa.  Näin hinta- ja palvelukokonaisuus määräytyy valittavan ja sovittavan isännöintitehtäväluettelon mukaisesti.


  Taloasema kriisipalvelu

Hoidamme myös kaikki vaikeat taloyhtiötilanteet (selvitystyöt taloyhtiöissä, joissa kunnossapito tai taloushallinto / hallinto on jätetty hoitamatta) asiakkaan toivomusten mukaisesti usean vuoden kokemuksella.

Lisätietoja isännöintituotteistamme saatte myös Taloasema -ketjun kotisivuilta taloasema.fi  


Toimialueet Helsinki, Espoo, Vantaa, PK-seutu, Järvenpää, Nummela, Vihti, Kerava, Porvoo ja Sipoo