Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan taloyhtiölle kaikista huoneistonsa kunnossapito- tai muutostöistä aina, kun hänen remonttinsa voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapuriasuntoon. Taloyhtiöllä on Asunto-osakeyhtiölain (5:7) vaatima oikeus ja velvollisuus myös valvoa ja dokumentoida huoneistojen kunnossapito- ja muutostöitä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapito- tai muutostyötä suunnittelevan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston käyttämiseen (4:7.1 ja 5:2.1). Työtä suorittava osakas vastaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (4:7.3 ja 5:2.2).

Ilmoita tällä lomakkeella huoneiston kunnossapito- tai muutostöistä. Täytä lomake huolellisesti ja etenkin omat tiedot ja urakoitsijoiden tiedot. Huoneistorakenteisiin tai LVISA –laitteisiin liittyvistä korjaustöistä on aina tehtävä taloyhtiölle kirjallinen muutostyöilmoitus ja esitettävä tarvittavat suunnitelmat / työselitykset, jotka taloyhtiön hallitus hyväksyy ennen korjaustöiden aloittamista. Laajempiin remontteihin, jossa kosketaan yhtiön vastuulle kuuluviin rakenteisiin, LVISA –laitteistoihin on laadittava ammattilaisen suunnitelmat (ei koske hananvaihtoa tai pientä sähköasennustyötä). Suunnitelmien sisältövaatimukset ja suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset selviävät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Lisää remontti-ilmoituksen liitteeksi lyhyt rakennustapaselostus, havainnekuvat, suunnitelmakuvat sekä muut tarvittavat/pyydettävät selvitykset (selvitys mahdollisesta rakennusluvan tarpeesta). Nopeutat muutosilmoituksen käsittelyä, mikäli tiedot ovat huolellisesti toimitettu taloyhtiölle liitteineen. Mikäli mahdollista, toimita aineisto yhdessä tiedostossa (PDF –versiona) tai postilla yhdellä kertaa. Puutteelliset ilmoitukset palautetaan takaisin osakkaalle täydennettäväksi. Lisätietoja osakkaiden omista huoneistoremonteista saa Isännöintiliitosta tilaamalla Huoneistoremontti –oppaan tai Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä tilaamalla Kodin remontit Plus –oppaan. Ohjeita kaavakkeen täyttämiseen saatte tarvittaessa isännöitsijältä.

Ennen korjauksien aloittamista on sovittava mahdolliset valvontakäynnit yhtiön johdon esittämän valvojan kanssa ja tämän jälkeen hallitus/isännöitsijä antaa luvan (mahdollisine lupaehtoineen) korjausten aloittamiselle. Rakennushanke voi vaatia lisäksi myös rakennusluvan. Mikäli rakennuslupa vaaditaan, se haetaan yhtiön kautta tai osakkaalle annetaan valtuutus hakea lupa. Osakas vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista. Rakennusluvan ehdoista ja laajuudesta päättää rakennusvalvontaviranomainen ja osakkaan on toimitettava ko. tiedot taloyhtiölle. Taloyhtiöstä riippuen voi yhtiö vaatia kirjallisen sopimuksen tekemistä yhtiön ja osakkaan välille muutostöiden suorittamisesta. Taloyhtiön lupaehtoja on noudatettava.

On suositeltavaa sopia tulevista töistä urakoitsijan kanssa kirjallisesti. Tarkista myös urakoitsijoiden ja omat vakuutustiedot (voimassa olo ja kattavuus) sekä tilaajavastuutiedot ennen sopimuksen tekemistä. Hyvän sopimuspohjan urakoihin antaa esim. rakennusalan kuluttajasopimuksen laatimislomake. Mikäli toteutat märkätilan kunnostustöitä, ja epäilet vesivahinkoa, ole ennen töiden aloitusta asiasta yhteydessä isännöitsijään. Huolellinen suunnitelma on onnistuneen remontin perusta.

Ystävällisesti
Taloasema Helsinki

Tee ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä ›

 

Marikoo kotisivut