Autopaikkasopimus

  Autopaikka


  Jään jonoon


  Sähkö-/hybridiajoneuvoEi sähkökäyttöinen ajoneuvo

  Tiedot

  Ehdot

  Vuokran/maksun suuruus
  Maksu on suoritettava kultakin kuukaudelta asianomaisen kuukauden 5 ensimmäisen arkipäivän aikana.
  Viivästyskorko peritään voimassa olevan korkolain mukaan.
  Vuokran korotus vuosittain sopimuksen mukaan yhtiökokouspäätösten ja hallituksen päätösten perusteella. Korotuspäivä voi muuttua yhtiökokousajankohdan/uusien vuosittaisten vastiketilisiirtojen mukaisesti, jotka jaetaan osakkaille/käyttäjille.

  Muut ehdot:
  Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle ilman vuokranantajan siihen antamaa kirjallista lupaa.
  Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin rekisterissä olevan moottoriajoneuvon paikoittamiseen.
  Ajoneuvon tarpeeton tyhjäkäynti on kielletty. Öljyn tms. aineiden päästäminen vuokra-alueelle on kielletty.
  Autopaikalla olevan sähkölämpöpistokkeen virranjakeluajat määrää vuokranantaja.
  Auton peseminen ja korjaaminen vuokra-alueella on kielletty ilman vuokranantajan lupaa.
  Autopaikan käyttöoikeus on vuokralaisella tai vuokralaisen kanssa samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä. Vuokralainen tietää, ettei autopaikat ole valvottuja ja vuokranantaja ei vastaa autolle vuokra-alueella sattuvista kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Autosähkötolppapaikkaa ei saa käyttää sähkö/hybridiauton lataamiseen, ellei paikka ole nimenomaan määrätty sähkö/hybridiajoneuvon lataamispaikaksi. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan voimassa olevia yhtiön autopaikkasääntöjä tai tulevia yhtiökokouksessa hyväksyttyjä autopaikkasääntöjä. Sopimusehtojen lisäksi sovelletaan maanvuokralakia (258/1966) siihen tehtyine muutoksineen. Tätä sopimusta on laadittu kaksin kappalein yksi molemmille osapuolille.

   

  Marikoo kotisivut