Uusi rakentamislaki voimaan 2025

Eduskunta on hyväksynyt 1.3.2023 uuden Rakentamislain, joka tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Uuden Rakentamislain myötä uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi, myös hiilikädenjälki sekä hankkeen materiaaliseloste tulee ilmoittaa.

Materiaaliselosteella tarkoitetaan selvitystä rakennuksen ja rakennuspaikan rakennusosista, rakennusosien materiaaleista ja materiaalien alkuperistä. Tavoitteena on selvittää, kuinka monta kiloa rakennuksessa on puuta, metallia tai muovia. Lain yhtenä tarkoituksena on selvittää rakennushankkeiden kohdalla, kuinka monta kiloa rakennuksen rakennusosista on peräisin uusiutuvista, uusiutumattomista, kierrätetyistä tai uudelleenkäytetyistä lähteistä. 

Ilmastoselvitys puolestaan sisältää tiedon rakennuksen hiilijalanjäljestä. Se tarkoittaa rakennuksen läpi elinkaaren aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjälki sisältää myös rakennustuotteiden valmistamisesta aiheutuneet päästöt. Rakennustuotteiden päästöjen tulee olla peräisin EPD-ympäristöselosteesta, joka on laadittu standardin 15804+A2 mukaisesti.

Selvitys sisältää myös hiilijalanjäljen vastinparin eli hiilikädenjäljen, joka tarkoittaa sellaisia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vältettiin tai poistettiin rakennushankkeen vuoksi. Tällaista hiilikädenjälkeä syntyy esim. tuotteiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden, energiahyödynnettävyyden, hiilivarastovaikutuksen ja karbonatisoitumisen kautta.

Myöhemmin astuu voimaan hiilijalanjäljen raja-arvo rivitalolle ja sitä suuremmille rakennuksille. Tällöin rakennusluvan ehtona on alittaa kyseinen raja-arvo. Raja-arvoa peilataan ilmastoselvityksen hiilijalanjälkeen.

Lainsäätäjän tavoitteena on osaltaan edistää rakentamisen vähähiilisyyttä. Raja-arvovaatimus ohjaa rakentamisen markkinaa kohti vähähiilisyyttä. Materiaaliseloste puolestaan tarjoaa aikanaan tietosisältöä kiertotalouden tarpeisiin. Selosteesta muodostuu käytännössä lista rakennuksessa olevista tuotteista. Listauksen pohjalta voidaan noutaa kansallisista tietokannoista tiedot suoraan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

Muun muassa Rakennustietosäätiö tarjoaa keinot vastata uuden rakentamislain vaatimuksiin jo tällä hetkellä. Tiedot ovat kaikkien tiedon tarvitsijoiden hyödynnettävissä tietokannasta. 

Lähde ja lisätietoja: Rakennustietosäätiö RTS

Pyydä tarjous isännöinnistä