Tukes: Pyykin kuivatusta ei saa suorittaa saunassa

TUKESIN TURVALLISUUSTIEDOTE SÄHKÖKIUAS

4.2.2020 Tiedote: www.tukes.fi

Sähkökiukaasta alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa. Suurin osa paloista johtuu siitä, että kiukaalle on laitettu jotakin sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu. Kiuasta tulee huoltaa käyttöohjeen mukaan ja vaihtaa kiuaskivet säännöllisesti uusiin.

Tukesin mukaan asukkaan on huolehdittava, että kiukaan päällä tai läheisyydessä ei ole mitään ylimääräistä.

Tulipalon riskiä lisää, jos sähkökiuasta ei huolleta asianmukaisesti tai kiuasta käytetään niin sanotun teknisen elinkaarensa yli.

Käytä sähkökiuasta turvallisesti

– Älä koskaan kuivaa mitään kiukaan päällä tai lähistöllä.

– Varmista, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetty. Niiden etäisyyden kiukaaseen on oltava riittävä. Vaaditut etäisyydet löytyvät kiukaan käyttöohjeesta.

– Älä heitä kiukaalle ylisuuria vesimääriä.

– Noudata kiukaan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita.

– Uusi kiuaskivet säännöllisesti.

– Seuraa kiukaan liitoskaapeleiden kuntoa. Jätä korjaustyö sähköalan ammattilaiselle.