TOIMINTATAVAT POIKKEUSAIKOINA TALOYHTIÖISSÄ/KIINTEISTÖISSÄ

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti, joista tiedotetaan erikseen tilanteen mukaan. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunta käsittelee lain.

Valtioneuvoston linjaamat toimenpiteet, jotka suoraan vaikuttavat asumiseen:

  • suljetaan valtion ja kuntien kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat ja suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin
  • kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä
  • rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
  • yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan
  • ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi
  • ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin

Lisätietoja: valtioneuvosto.fi

Edellä mainittuun viitaten taloyhtiöissä ja kiinteistöissä ohjeistetaan ja pyydetään kaikkia asukkaita tekemään toimenpiteitä koronaviruksen leviämistä vastaan. Huoltoyhtiöt / talonmiehet hoitavat soveltuvin osin kiinteistön huoltotoimenpiteitä huomioiden poikkeustilanteet.

Pyydämme kaikkia noudattamaan poikkeusaikana viranomaisten ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi ) ohjeistuksia. Näin saamme yhteistoiminnalla koronavirusongelman rajattua mahdollisimman suppeaksi.

Kiinteistöjen/taloyhtiöiden kokoukset kevään aikana.

Hallituksen kokoukset ja tilanteen mukaan yhtiökokoukset siirretään myöhemäksi tai järjestetään toistaiseksi puhelinkokouksina / sähköpostikokouksina / Internet kokouksina. Asiasta tiedotetaan osakkaita erikseen kutsujen yhteydessä.

Pyydä tarjous isännöinnistä