Tilastokeskus: Rakennusyritysten tekemien korjausurakoiden arvo oli 11,7 miljardia euroa vuonna 2022

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 henkilöä työllistävissä rakennusalan yrityksissä talonrakentamisen urakoiden arvo vuonna 2022 oli yhteensä 28,1 miljardia euroa. Urakoista 11,7 miljardia euroa kohdistui korjausrakentamiseen ja 16,4 miljardia euroa uudisrakentamiseen. Vuodesta 2021 korjausrakentamisen arvo nousi noin 19 %, ja uudisrakentamisen arvo nousi noin 18 %.

Korjausrakentamisen osuus laski pienissä yrityksissä Korjausrakentamisen osuus oli 42 % rakennusurakoiden kokonaisarvosta vuonna 2022. Korjausrakentamisen arvosta 52 % koostui asuinrakennusten korjauksista ja 48 % muiden rakennusten korjauksista.

Pienissä, 5–9 henkilöä työllistävissä yrityksissä, korjausrakentamisen osuus laski 17 prosenttiyksikköä edellisvuodesta eli 54 prosenttiin. Keskisuurissa, 10–59 työntekijän, yrityksissä liikevaihto jakautui lähes tasan korjaus- ja uudisrakentamisen välillä. Pääurakointiin keskittyvien suurten, vähintään 60 henkilöä työllistävien, yritysten rakennusurakoiden arvosta 71 % muodostui uudisrakentamisesta.

Korjausrakentamisen arvo kasvoi huomattavasti talonrakentamisen toimialalla (41 Tol2008) ja laski hieman erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla (43 Tol2008) edellisvuodesta. Uudisrakentamisen arvo kasvoi molemmilla toimialoilla, mutta enemmän erikoistuneessa rakennustoiminnassa.

Korjausrakentamisen arvosta 52 % urakoitiin erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla ja 48 % talonrakentamisen toimialalla. Uudisrakentamisen arvosta 59 % muodostui talonrakentamisen toimialalla.

Lähde: Tilastokeskus

 

Pyydä tarjous isännöinnistä