Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lakia (1233/2006) muutetaan syyskuun 2021 alusta. 

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu muuttuu 1.9.2021 alkaen ja summa on vähintään 2 110 euroa ja

enintään 21 100 euroa sekä korotettu laiminlyöntimaksu vähintään 21 100 euroa ja enintään 68 500 euroa. Asetus tulee voimaan 1.9.2021.

Pyydä tarjous isännöinnistä