Tietosuojasääntelyn uudistus 2018

Henkilötietojen kerääminen, rekisteröinti ja käsittely tulee muuttumaan v. 2018. EU:n tietosuoja-asetusta tulee soveltaa kansallisesti jo 25.5.2018 lukien ja tämä tarkoittaa sitä, että mm. tätä varten tullaan säätämään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, Tietosuojalaki. Lailla täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta eli laissa säädettäisiin kansallisesta valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta ja seuraamuksista sekä joistakin tietojenkäsittelyn erityistilanteista. Tuleva laki vaikuttaa myös isännöintialan toimijoihin ja muutoksista tiedotetaan asiakkaita vielä erikseen.

Lisätietoja: www.tietosuoja.fi