Tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkoi

Tietosuoja-asetus astui voimaan 5. toukokuuta 2018 ja se on tullut sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyn osalta kaikissa EU-maissa. Taloasema Helsinki on laatinut kaikille asiakastaloyhtiöille tietosuojaselosteen ja siihen voi tutustua taloyhtiön kotisivuilla. Taloasema Helsingin omat tietosuojatiedot ovat nähtävissä osoitteessa www.taloasemahelsinki.fi