Isännöintipalvelut ja yrityspalvelut

Isännöintipalvelut Helsingin ja Pääkaupunkiseudun alueilla

A Yritys- ja isännöintipalvelut Oy /  Taloasema Helsinki  on Helsingin seudulla toimiva isännöintiyritys. Kun etsit ammattitaitoista isännöintiä Helsingissä ja Helsingin lähialueilla, haluamme olla taloyhtiönne apuna ja yhteistyötahona. Hoidamme myös uudiskohteiden isännöintiä Helsingissä, Vantaalla sekä jonkin verran myös muualla pääkaupunkiseudun alueella. Lisäksi tarjoamme liikekiinteistöille isännöintipalveluita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Nykyään isännöitsijätoimistot keskittyvät ja omistajat kansainvälistyvät, mikä luo väistämättä paineita räätälöidä asiakaskohtaista palvelua. Edellä mainittuun viitaten, haluammekin tarjota asiakkaille vuorovaikutteisen kanavan nykyaikaiseen kiinteistönhallintaan sekä kehittää toimintaamme taloyhtiön ja asiakkaan etu huomioiden. Noudatamme toiminnassamme Tilaajavastuun edellyttämiä säännöksiä ja periaatteita.

Tavoitteemme

Keskeinen tavoitteemme on asiakkaan kiinteistön arvon kehittäminen pitkäntähtäimen tavoitteilla sekä strategisilla ratkaisuilla. Suurimmat kustannussäästöt sekä paras kiinteistön arvon kehitys saadaan aikaan huolellisella suunnittelulla. Yrityksemme tavoitteena on ohjeistaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla tämän tavoitteen saavuttamisessa sekä ylläpitämisessä. Avustajina toiminnassamme käytämme luotettavia ja ammattimaisia sekä kustannustehokkaita yhteistyötahoja.

Painotamme erityisesti taloyhtiöiden kehittämistyössä ja säästöissä huolellista ja osaavaa korjaustoimintaa sekä rakennusautomaation käytön edistämistä. Rakennusautomaatiolla saadaan aikaan taloyhtiöille suuria kustannussäästöjä mm. energiansäästöjen kautta sekä lisäksi sen hyödyntäminen parantaa asumismukavuutta- ja turvallisuutta. Huomioimme myös jatkuvasti kiristyvät energia- ja ympäristösäädökset.L isätietoja aiheesta saa Henrik Ylikoskelta.

Vaikka isännöitsijätoimistoja Helsingissä on lukuisia, erotumme joukosta vahvalla sitoumisella ja yrittäjäkeskeisyydellä.  Isännöinnin toimialalla A Yritys- ja isännöintipalvelut Oy toimii osana Taloasema –ketjua, joka on valtakunnallinen isännöintialan Franchising -ketju. Yrityksellämme on vahva kokemus kiinteistöalasta ja rakennuttamistehtävistä sekä PK-yrityksien eri taloushallinto- ja hallintotehtävistä. Vahvuutenamme onkin eri yritysmuotojen laaja-alainen osaaminen ja niiden parhaiden puolien mallintaminen.

Hoidamme kirjanpitotehtävät itse, jonka lisäksi meillä on apuna ketjussa kiinteistökirjanpitoihin erikoistunut  taloushallintoyksikkö, jossa hoidetaan kaikki isännöintiin liittyvät  kirjanpito-, laskutus-, maksuvalvonta- ja lainalaskentatehtävät.  Hoidamme myös kaikki kiinteistöjen ALV -asiat sekä taloushallinnon verotus-, oikaisu- ja selvittelytehtävät.

Ketjullamme on myös oma teknisen isännöinnin yksikkö ts. Taloasema Tekniikka (KIAS OY), joka palvelee asiakkaitamme isännöintiin liittyvissä valvonta- ja rakennuttamistehtävissä.

A Yritys- ja isännöintipalvelut Oy tarjoaa osaavaa ja kustannustehokasta  isännöintipalvelua pääkaupunkiseudulla asunto-osakeyhtiöille, asuntoyhteisöille sekä liikekiinteistöille kustannustehokkaasti. Asiakkaanamme saatte vahvaa osaamista taloushallinnon, hallinon ja korjausrakennuttamisen sektoreilla. Järjestämme kaikki  kiinteistöjen huollot ja korjaukset joustavasti. 

Taloyhtiön etu ja nykyaikaisesti toimiva koti on meille erittäin tärkeä asia. Meillä  asiakas tavoittaa asiantuntijan vaivattomasti. Tärkein tavoitteemme on luoda asiakkaille pitkäntähtäyksen kustannussäästöjä sekä edistää molemminpuoleista etua asiakassuhteen aikana.

AKHA ry  hallituksen jäsenyys taloyhtiössä

Tarjoan myös palveluita taloyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille hallitustyöskentelyyn. Henrik Ylikoski toimii AKHA ry:n hallitusammattilaisena ja lisätietoja aiheesta on saatavissa osoitteesta https://akha.fi/

Kiinnostuksen kohteena on erityisesti kiinteistöjen osalta rakennusautomaation ja energiatehokkuuden edistäminen, joka vaatii laaja-alaista ymmärrystä eri toimialasektoreiden välillä. Rakennusautomaatiolla sekä uusilla rakennusalan innovaatioilla voidaan myös huomattavasti parantaa rakennusten energiatehokkuutta, joskin se vaatii rakennus- ja kiinteistöalan eri toimijoilta vahvaa ymmärtämistä sekä jatkuvaa kouluttautumista.  Tavoitteena on kiinteistöjen kehittäminen sekä asumismukavuuden parantaminen nykytekniikkaa hyödyntäen.

Myös asuntojen uudisrakentaminen ja Asuntokauppalain mukaiset 1 v. sekä ”10 v.” -asioiden hoitaminen ovat nousseet keskeiseen asemaan päivittäisessä työssäni. Olemme mukana useissa peruskorjaushankkeissa sekä uudisrakentamisvaiheen- ja 1v. hankkeiden asunto-osakeyhtiöiden avustamistehtävissä.

Mielestäni tärkein tehtävä hallitustyöskentelyssä on selkeiden tavoitteiden asettaminen sekä taloyhtiöstrategian toimeenpano yhdessä isännöitsijän sekä kiinteistöhuollon ja rakennusalan ammattilaisten kanssa.  Tässä suhteessa kaikki AKHA ry hallitusammattilaiset voivat olla apuna kiinteistöjen omistajille. Allekirjoittaneella on mahdollisuus toimia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ts. yhteisöjen ja säätiöiden hallituksen jäsenenä tai neuvonantajana myös vaativissa projekteissa.

Palvelut yrityksille

Tarjoamme yrityksille talous- ja konsultointipalveluita (yrityksen perustamistoimet ja hallinnon järjestäminen) aina sopimusten laadinnasta yritysten laajamittaiseen talous- ja hallintoprosessien järjestämiseen asti.

Henrik Ylikoski
oik. kand. AIT, lupalakimies


Isännöitsijä Henrik Ylikoski:

Kotoisin: Helsingistä
Syntymävuosi: 1970
Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, tradenomi yo (laskentatoimi), AIT –tutkinto

Harrastukset: ulkoilu, mökkeily ja laskettelu

Hallituksen jäsenyys

Toimin AKHA Ry:n hallitusammattilaisena: lisätietoja https://akha.fi

Hallitustyöskentelyssä on erittäin tärkeää selkeiden tavoitteiden asettaminen sekä taloyhtiöstrategian toimeenpano yhdessä isännöitsijän sekä kiinteistön huollon ammattilaisten kanssa.

 

Kiinteistöalaan ja isännöintiin liittyvä kokemus:

Alaan liittyvää kokemusta allekirjoittaneella on yli 20 vuoden ajalta kiinteistöalan eri tehtävistä. Olen toiminut mm. isännöitsijänä, isännöitsijäyrityksen toimistopäällikkönä, liikekiinteistöjen managerina sekä kiinteistönvälitystehtävissä ja hoitanut eri tyyppisiä lakitoimeksiantotehtäviä.

Olen toiminut isännöitsijänä pääasiassa Helsingissä, minkä lisäksi olen hoitanut isännöintiä myös Espoossa, Nummelassa ja Vantaalla eri-ikäisissä ja eri tyyppisissä (kerrostalot, rivitalot ja paritalot) yhteisöissä. Kokemusta  minulla on 1800 -luvun lopun kiinteistöistä aina uusiin 2020 -luvun taloyhtiöihin.

Allekirjoittaneella on laaja rakennuttamiskokemus eri tyyppisistä peruskorjaus- ja perusparannusurakoista: uudisrakennushankkeet, julkisivu- ja parvekekorjaukset, maanrakennus-, salaoja- ja sadevesiviemäriremontit, LVISA –talotekniikkasaneeraukset (eri korjaustavoilla suoritettuja putkiremontteja), taloyhtiöiden märkätilakorjaukset, maalämpöhankkeet, piha-alueiden rakentamishankkeet, vesikattojen uusintatyöt ja vesieristetyöt, maalausurakoita ym. Lisäksi allekirjoittaneella on kokemusta uudisrakennushankkeista aina asuin- ja toimistokiinteistöjen rakennusaikaisesta isännöinnistä alkaen.

 

Marikoo kotisivut