Taloyhtiön vuosikatselmukset, huoltotoimenpiteet ja taloyhtiön kunnossapitosuunnitelmat

Taloyhtiön huoltotoimet vaihtelevat kiinteistön tarpeiden mukaan, mutta yleisesti niihin kuuluvat säännölliset kunnossapito- ja korjaustyöt, joiden tarkoituksena on ylläpitää rakennuksen kuntoa ja turvallisuutta.

Pidämme laajemmissa palveluissa ns. huoltokatselmukset, joissa tarkastamme tärkeät vuosihuoltotehtävät yhdessä huoltoyhtiön ja hallituksen kanssa.

Taloyhtiön huoltokatselmus sisältää mm. seuraavia asioita:

Kiinteistön ylläpito

Yleiset huolto- ja siivoustyöt, kuten rappukäytävien puhdistus, ikkunoiden pesu ja yleisten tilojen kunnossapito.

Taloyhtiön lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät

Tarkastamme yhdessä huoltoyhtiön kanssa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan ja tilaamme tarvittaessa huollot yhdessä kiinteistön huoltoyhtiön kanssa.

Vesijohto- ja viemärijärjestelmät taloyhtiössä

Tarkastamme yhdessä huoltoyhtiön kanssa mahdolliset korjaustarpeet vesijohto- ja viemärijärjestelmiin sekä sadevesi- ja salaojajärjestelmiin, jotka vaativat säännöllistä huoltoa.

Taloyhtiön tekniset laitteistot

Esimerkiksi hissit, rakennusautomaatio, sähköjärjestelmät ja hälytysjärjestelmät vaativat säännöllistä tarkastelua ja huoltoa.

Rakenteiden ja ulkoalueiden kunnossapito taloyhtiössä

Suoritamme rakenteiden silmämääräiset tarkistukset, kuten julkisivujen kunnon seurantaa, katon huoltotarpeiden selvitykset ja mahdolliset kattojen korjautukset. Em. osiot ovat tärkeitä  huoltaa säännöllisesti vahinkojen välttämiseksi.

Taloyhtiön turvallisuus

Paloturvallisuusasiat käydään lävitse ja tehdään muut turvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

Huoltotoimien laajuus ja tarpeet voivat vaihdella taloyhtiöstä riippuen. Yleensä näitä asioita hoidetaan kiinteistöhuoltoyritysten tai isännöitsijän toimesta yhdessä. Tavoitteena on ylläpitää kiinteistön arvoa, asukkaiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Laajemmat laitteistojen ja järjestelmien sekä rakenteiden kunnossapitosuunnitelmat sekä pitkäntähtäimen suunnitelmat (PTS) ja kuntoarviot ja kuntotutkimukset laaditutamme ammattimaisilla insinööritoimistoilla, joilla on kattava kokemus niiden suorittamisesta.

peruskorjaushankkeet, tekninen ylläpito
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä 

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjousta huoltokatselmuksesta.

Laajempi isännöinnin tarjouspyyntölomake:

Tarjouspyyntö