Taloushallinto -ja yrityspalvelut

  Taloushallinto ja kirjanpito

Yhtiömme yhteistyötahona toimii Talousarvo Oy, jossa hoidetaan kaikki pienyrityksien (ja taloyhtiöiden) taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvät palvelut, verotusasiat, reskontrapalvelut (osto- ja myyntilaskutus) sekä maksujen seurannat. Talousarvo hoitaa myös laskujen perintäkirjeet ja perinnän kokonaisvaltaisen  järjestämisen sekä palkkahallinnon tehtävät.

Talousarvo hoitaa viranomaisilmoitukset sekä laatii tarvittavat taloussuunnitelmat ja talousarviot ´asiakkaalle, jotta yrittäjä voi keskittyä olennaiseen eli perusliiketoimintansa hoitamiseen.

  Yrityksen hallintopalvelut ja liiketoimintapalvelut

Avustamme yrityksen perustamistoimissa, liiketoimintaprosessien organisoinnissa, sekä viranomaisasioissa (muutosilmoitukset ym. viranomaisasioinnit). Laadimme pienimuotoiset liiketoimintasuunnitelmat sekä testaamme liikeidean puolestasi.

Organisoimme yrityksenne sopimushallinnon sekä avustamme yrittäjää  sopimusneuvotteluissa sekä sopimusten laadinnassa. Tarvittaessa saat helposti reklamaatiopalvelut ja vastineiden laadintapalvelut kauttamme.

Konsultoimme yrittäjää hallinnon kokouksien hoitamisessa ja yhtiökokouksissa sekä ohjeistamme yrittäjää yhtiön vakuutusasioissa (vahinkoilmoitukset ja muu vakuutusneuvonta).

Järjestämme ja avustamme pienyrityksiä työsuhdeasioiden hoidossa ja organisoimme yritykselle tarvittavan työsuhdehallinnon (työsopimukset, työaikakirjanpito, TES- asiat ym.).

Yrityksen sisäisen hallinnon perustaminen selkeäksi ja toimivaksi sekä ATK –pohjaisten prosessien ylläpito ja niiden jatkuva kehittäminen (sisäisen hallintojärjestelmän luominen) on elintärkeää yhtiön toiminnan eteenpäin viemiseksi. Tarpeen mukaan avustamme em. järjestelmän luomisessa sekä sen ylläpitämisessä. Avustamme yrittäjää tilintarkastajien ym. asiantuntijapalveluiden hankinnassa.

Hallitusjäsenyys ja osakkaiden mentorointi yritystoiminnassa sekä osallistuminen yhtiön toimintaan konsulttina sisältyy myös pienyrityspalveluihimme. Muita palveluitamme ovat palvelutoimittajien kilpailutukset, rahoitusneuvonta ja avustusten hakeminen sekä alihankinta- ja ulkoistuspalvelut.

Kirjanpitopalvelut hoidamme lähtökohtaisesti omistusyrityksessämme Talousarvo Oy:ssä ja AVJ Controllerit Oy:n talolla hoidetaan talousjohtamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi käytämme apuna Taloasema -ketjun taloushallinto ym. palveluita tilanteesta riippuen. Suurimman osan palveluistamme tuotamme itsenäisesti ja osan palvelutoiminnoista hoidamme luotettavien yhteistyöverkostojen kautta.

  Mainospalvelut

Mainonnan konsultointi ja neuvontapalveluissa yrityksiä avustaa alan kokenut ammattilainen ja näin pystymme hoitamaan kattavasti kaikki yrityksen mainosesitteet ja –tuotteet, mainossuunnittelupalvelut sekä mainostoimistosuhteet.

 

Marikoo kotisivut