SUOMI.FI viestit julkishallinnon palveluissa helpottamassa viranomaiskäytäntöjä

 
Suomi.fi-viestit on vaivaton tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Saat käyttäjänä viestit sähköisesti niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Palvelujen määrä kasvaa koko ajan. 
 
 
Suomi.fi-viestejä käyttävät organisaatiot voivat lähettää käyttäjälle viestien liitteenä myös päätöstietoja ja muita dokumentteja, esimerkiksi laskuja. Lisäksi saamasi viesti voi olla todisteellinen tiedoksianto, joka on kuitattava vastaanotetuksi ennen viestin avaamista. Asiaska voi myös itse lähettää viestejä ja liitetiedostoja. Organisaatiot ovat itse määritelleet asiat, joita voidaan hoitaa Suomi.fi-viestien välityksellä. Suomi.fi-viestit toimii myös mobiililaitteilla. Tuolloin käyttäjän tulee ladata sovellus, jolloin saat viestit suoraan matkapuhelimeesi.
 
Lähde: www.suomi.fi