Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista

Suomen Pankki ilmoittaa korkolain (633/1982) 12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 32/2013, että korkolain 12 §:ssä tarkoitettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon perustuva, viitekorko on 4,5 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko on 11,5 prosenttia vuodessa sekä 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettu viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa on 12,5 prosenttia vuodessa. Viitekorko ja molemmat viivästyskorot ovat voimassa 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta
2024.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2024
SUOMEN PANKKI

Lähde: Suomen Säädöskokoelma

Pyydä tarjous isännöinnistä