Sähköisten mainoslaitteiden luvanvaraisuus rakennusten ikkunoissa

Helsingin kaupungin mukaan sähköisten mainoslaitteiden käyttö mainonnassa on viime vuosina yleistynyt. Sähköisiä mainoslaitteita koskevaa oikeuskäytäntöä on kuitenkin ollut vähän,

Helsingin hallinto-oikeus 13.10.2021 on antanut päätöksen asiassa, jossa oli muun ohella kyse mainoslaitteen sijoittamisesta  rakennuksen ikkunalasin taakse sisätilaan. Hallinto-oikeus linjasi päätöksessään, että myös ikkunalasin
taakse sijoitettava sähköinen mainoslaite vaatii toimenpideluvan. Rakennusvalvonta on siten toimivaltainen valvomaan niin ikkunoiden ulko- kuin sisäpuolellekin sijoitettuja mainoslaitteita. Hallinto-oikeuden
päätöksestä ilmenee, että mainoslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon mm. liikenneturvallisuus.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on käynnistänyt sähköisiä mainoslaitteita koskevan valvontaprojektin. Valvonnan yhteydessä
havaittiin, että osa mainoslaiteista olivat sellaisia,
jotka kokonsa perusteella (mainoslaite peittää yli puolet ikkunalasista) edellyttävät toimenpideluvan hakemista, Kiinteistön haltijoita kehotettiin joko poistamaan mainoslaite tai hakemaan sille toimenpidelupa. Rakennusvalvonnassa on myös parhaillaan käynnissä sähköisiä mainoslaitteita koskevan ohjeen päivitystyö. Ohje  valmistunee vuoden 2022 puolella.

Lähde: Helsingin kaupunki / Helsingin rakennusvalvonta

Pyydä tarjous isännöinnistä