Rakli: Ammattimaisten kiinteistönomistajien energiatehokkuusvinkkejä

Rakli ohjeistaa kiinteistön käyttäjiä energiakriisin vaartoista. Kriisin uhatessa tarve vaikuttaville ja nopeasti käyttöön otettaville energiansäästötoimille kiinteistöissä on kiireellinen. Ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat toteuttaneet sekä välittömästi vaikuttavia energiatehokkuustoimia että laajempia energiasaneerauksia jo pitkän aikaa osana vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia.

Toimenpiteiden lisäksi on hyvä pohtia, miten kulutusta voisi siirtää huippukulutuksen ajankohdilta vuorokauden muille tunneille tasaamaan ns. kulutuspiikkejä.

Alla olisi ehdotuksia energiaa säästiksi keinoiksi. Keinoja on tarkasteltava suhteessa säädöksiin sekä kiinteistöjen yksilöllisiin ominaisuuksiin.

Asuinkiinteistöt:
Lämmitysjärjestelmät
– Lämpötilatasojen tarkastelu sekä asuinhuoneistoissa että muissa tiloissa: huoneistojen lämpötilojen tasaaminen lämmitysjärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden kautta yhdistettynä mahdolliseen lämpötilatasojen laskemiseen
– autohallin ja muiden yhteistilojen lämpötilojen mahdollinen laskeminen
– lämpöpumppujen ajaminen suhteessa tarpeeseen ja energianhintaan

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastaminen vastaamaan käyttöä:
– IV-koneiden ohjelmoinnin ja aikaohjelmien tarkastaminen
– IV-koneiden tehon puolitus, mikäli sisäilmaolosuhteiden osalta mahdollista
Käyttövesijärjestelmä

Veden kulutuksen ja veden lämmitykseen kuluvan energian vähentäminen:
– vesikalustevirtaamien rajoittaminen ja säätötoimet
– verkoston painetason alentaminen
– lämpimän käyttöveden lämpötilan alentaminen asetusten sallimissa rajoissa

Valaistus
Valaistuksen energiansäästö määrään ja ohjaukseen vaikuttamalla:
– yleisten tilojen valaistuksen tason ja ohjausarvojen tarkastaminen
– kellarikerrosten porrasvaloautomaatin viipeen laskeminen
– ulkovalaistuksen ohjausarvojen muutokset (lux-rajat)

Rakenteet
Rakennuksen tiiviyteen ja lämpöhukkiin vaikuttaminen:
– parvekeovien tiivistäminen
– asuntojen ulko-ovien tarkistaminen ja tiivistäminen

Energiansäästöpalvelut
Energiansäästöpotentiaalin ja rakennuksen taloteknisten järjestelmien optimaalisen toiminnan kartoittaminen asiantuntijoilla. Palveluissa hyödynnetään usein järjestelmien valvontaa verkkoyhteyksien kautta.

Muita
– Saunavuorojen kartoitus ja talosaunojen aikaohjauksien muutokset
– Sulanapitolämmityksien tarpeellisuuden tarkastelu, mm. räystäät

Toimitilakiinteistöille on laadittu Raklin sivuilla omat yksityiskohtaiset ohjeistukset energian säästämiseksi.

Energiansäästövinkkejä erityyppisten kiinteistöjen käyttäjille jaetaan myös Astetta alemmas -kampanjassa, jonka kampanjakumppanina Rakli toimii. Kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja.

Lähde: Rakli uutiset

Pyydä tarjous isännöinnistä