Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus uudistuu

Verohallinnon päätös 989/2019 rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta on julkaistu ja se astuu voimaan 1.1.2019 ja se tuo pieniä täsmennyksiä ilmoitusmenettelyyn ja ilmoituksien sisältöihin. Samalla kumotaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta antama päätös (171/2016), jota sovelletaan viimeisen kerran lokakuussa 2019 annettaviin tietoihin.

Lisätiedot: Suomen säädöskokoelma 18.9.2019