Pelastuslaki muuttui

Pelastuslakiin tuli muutoksia 1.1.2019 alkaen. Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset päättyvät viimeistään 30.6.2019.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja: sisäministeriö

Pyydä tarjous isännöinnistä