Parveke- ja terassilasituksien asennukset: Määräykset, ohjeet ja toimivat käytännöt. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton Ohje RIL 272-2019 Parveke- ja terassilasitus rakennusosana sisältää määräykset, ohjeet ja toimivat käytännöt parveke- ja terassilasitusasennuksille. Ohje on laadittu yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa ja ne perustuvat alan viimeisimpään tutkimustietoon ja  laajaan kokemukseen. Laadittu ohjeistus on laaja tietopaketti lasituksen suunnittelu- ja toteutusprosessista aina lasitusten käytön ja huollon toimiviin käytäntöihin.

Ohjeessa on käsitelty laajasti lasitusten mitoituksia ja suunnittelun erityiskysymyksiä (asuntokohtaisia ulkotiloja koskevia määräyksiä, sisäilmastoa, akustiikkaa, ilmanvaihtoa ja lämpötilojen hallintaa). Ohje sisältää myös käytännön suunnittelu- ja laskentaesimerkkejä sekä mm. paloturvallisuutta koskevia tutkimustietoja.

Ohje on tarkoitettu kaikille parveke- ja terassilasitusten hankintaan, suunnitteluun ja ylläpitoon osallistuville tahoille, kuten suunnittelijoille, tuotevalmistajille, rakennuttajille, asennusliikkeille, isännöintitoimistoille ja parvekkeiden ja terassien lasitusta valvoville viranomaisille.

Lähde. RIL Muita ajankohtaisia julkaisuja

 

Pyydä tarjous isännöinnistä