Ota kantaa uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoon ja kansallisen rakennusten perusparannussuunnitelman laatimiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EU/2024/1275) toimeenpanon. Työn aikana tullaan laatimaan mm. kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma.

Tähän kyselyyn toivotaan laajasti mielipiteitä sekä direktiivin toimeenpanoon että perusparannussuunnitelman laatimiseen liittyen. Ympäristöministeriö sekä suunnitelman laatimiseen osallistuvat Motiva Oy ja VTT Oy toivovat sekä kuluttajien, kuntien, yritysten sekä järjestöjen näkemyksiä siitä, mikä direktiivin toimeenpanossa on tärkeää, mihin erityisesti pitäisi panostaa ja mitä näkökulmia pitäisi käsitellä.

Lähde: oikeusministeriö https://www.otakantaa.fi/

Pyydä tarjous isännöinnistä