Osakeluettelon siirto ja hyväksyminen uuteen Huoneistotietojärjestelmään

Huoneistotietojärjestelmään siirretään osakeluettelot asunto-osakeyhtiöittäin sähköiseen muotoon. Myös keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Vanhan taloyhtiön on siirrettävä osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana. Siirtäminen tapahtuu ilmoittamalla osakeluettelon tiedot sekä tiedot yhtiöjärjestyksen lunastus- tai vaihdannanrajoituksesta viranomaiselle. Osakeluettelon siirron jälkeen taloyhtiö saa osakeluettelon suoraan maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmästä.
 
Osakeluettelon siirtoon käytettävät vaihtoehdot (alustavat tiedot):
  • Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu ( käyttöliittymä lokakuussa 2019)
  • Aineiston siirto suoraan isännöintijärjestelmästä viranomaisen huoneistotietojärjestelmään
  • Yhtiöjärjestyksen rakenteistaminen PRH:n palvelussa ja osakeluettelotietojen ja vaihdannanrajoituslausekkeiden tiedotus huoneistotietojärjestelmään

Lisätietoja: osakehuoneistorekisteri.fi