Muutoksia rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lakiin

ARA ylläpitää yleisessä tietoverkossasaatavilla energiatodistusten laatijoita koskevaan rekisteriin merkittyjä tietoja mm. laatijan nimestä, pätevyyden tasosta ja voimassaoloajasta sekä toiminta-alueesta ( julkinen tietopalvelu ). Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea energiatodistuksen laatijoista yksittäisenä

hakuna käyttäen hakuperusteena laatijan nimeä, maakuntaa, kuntaa, postinumeroa tai -toimipaikkaa.

Julkisessa tietopalvelussa saa olla energiatodistusrekiste riinmerkittyjä tietoja, ei kuitenkaan yhden tai kaksi huoneistoa käsittävälle asuinrakennukselle tehtyyn energiatodistukseen liittyviä tietoja.

Saatavilla saadaan pitää seuraavia tietoja:

1) rakennuksen nimi, osoite, pysyvä rakennustunnus, valmistumisvuosi, käyttötarkoitusluokka ja energiatehokkuusluokka, E-luku ja uuden rakennuksen E-luvun vaatimustaso;

2) todistustunnus, todistuksen laatimisvaih e, havainnointikäynnin päivämäärä, todistuksen laatimispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä;

3) lämmitetty nettoala, lämmitysjärjestelmän kuvaus, ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus, vakioituun käyttöön perustuva laskennallinen ostoenergiankulutus energiamuodoittain ja käytetty energiamuodon kerroin;

4) energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.

Laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022

Lähde: Edita