MRL-uudistus osin epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan

Ympäristöministeriön esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on osittain ajasta jälkeen jäänyt jo valmistuessaan sekä osin keskeneräinen, toteaa Rakennusteollisuus RT.  Uusi Kaavoitus- ja rakentamislaki ei auta vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin. Rakennusteollisuuden mukaan uudistuksen myötä kaavajärjestelmä monimutkaistuu ja sopimusvapaus heikkenee.

Lähde: Rakennusteollisuus RT