Ministeriöiden yhteinen ohjeistus asuinrakennusten korjaushankkeisiin epidemian aikana

Sosiaali-ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat laatineet ohjeet, mitä asioita täytyy ottaa huomioon korjaushankkeissa koronavirusepidemian aikana. Ohjetta sovelletaan mm. silloin, kun korjauskohteessa on asukkaita korjauksen aikana. Ohjeiden tavoitteena on ehkäistä taudin leviämistä korjaushankkeiden yhteydessä sekä suojella työntekijöiden ja korjattavissa rakennuksissa olevien henkilöiden terveyttä. Ohje on suunnattu ensisijaisesti taloyhtiöiden hankkeiden tarpeisiin. Tyhjänä olevien asuntojen korjaamisessa ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon työntekijöiden keskinäinen tartuntariski.

Lisätietoja:  Rakennusteollisuus RT Ry, STM ja ympäristöministeriö