Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavat pykäläluonnokset ovat valmistuneet kommentoitavaksi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alustavissa pykäläluonnoksissa hahmotellaan muutoksia mm. nykyiseen kaavajärjestelmään. Muun muassa maakuntakaavoitus muuttuisi aiempaa strategisemmaksi ja kaupunkiseuduille luotaisiin oma suunnitteluväline, kaupunkiseutukaava. Lisäksi kuntien yleis- ja asemakaavoitus yhdistettäisiin yhdeksi kuntakaavaksi.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 22.11.2019 mennessä.

Lähde: kuntaliitto.fi

Pyydä tarjous isännöinnistä