Levin mökkipalo: asennusvirheitä ja epäselvyyksiä sähkötöissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt huhtikuussa tapahtuneen Levin mökkipalon sähköasennuksiin liittyviä kysymyksiä. Tukes havaitsi, että tulipalossa tuhoutuneen mökin sähköasennustyöt oli tehty sähköturvallisuuslain vastaisesti. Tukes selvittää asiaa yhdessä poliisin kanssa. Tukes kannustaa rakennuttajia selvittämään, että valittu sähköurakoitsija löytyy Tukesin rekisteristä ja toimii vastuullisesti.

Suomessa rakennusten sähkötöihin tarvitaan erillinen oikeus. Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähkötöitä saa tehdä vain Tukesin rekisteristä löytyvä toimija.  Sähköurakoitsijan pitää aina tehdä työlleen käyttöönottotarkastus ennen sähköasennuksen käyttöönottoa.  Tarkastuksesta pitää laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Se on urakoitsijan vakuutus, että asennus täyttää vaatimukset.

Pöytäkirjaan kirjataan mm.

  • kohteen tiedot
  • sähköurakoitsijan ja sähkötöiden johtajan tiedot
  • turvallisuuden varmistavien testausten tulokset
  • tarkastuksen tekijän allekirjoitus ja toteamus siitä, että asennus on tehty oikean asennustavan ja asennusohjeiden mukaan.

Tarkoitus on varmistaa, että sähköasennukset on tehty ammattitaitoisesti ja turvallisesti eikä niistä aiheudu sähköiskuja tai tulipaloja. Sähkötöiden teettäminen ammattilaisella ja käyttöönottopöytäkirjan vaatiminen ovat ne kaksi keskeisintä asiaa, josta rakennuttajan omalta osaltaan tulee

Ohjeita, kun tilaat sähkötöitä

  • Varmista, että sähkötöiden tekijä löytyy Tukesin verkkosivuilla olevasta rekisteristä.
  • Sähköurakoitsijan toimintatavasta ja vastuullisuudesta kertovat aiemmin toteutetut hankkeet, selvitä niitä.
  • Huolehdi, että saat sähköasennukset tehneeltä yritykseltä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Pöytäkirja on virallinen asiakirja, jolla sinulle vakuutetaan, että asennukset on tehty turvallisesti.
  • Jos asennusten turvallisuutta on syytä epäillä tai niissä ilmenee ongelmia, käytä asennusten etenemisen seuraamiseen tai asian selvittämiseen Tukesin nimeämiä sähköasennusten tarkastuspalveluja tarjoavia valtuutettua laitoksia ja tarkastajia. He ovat perehtyneet sähköasennusten turvallisuuteen.

Lähde: Tukes