Lakiesitys lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta eduskuntaan

Hallitus antoi 17.6.2020 eduskunnalle esityksen, jolla uudistettaisiin kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamista ja laskutusta.

Muutosesitys liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.  Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi energiatehokkuuslakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vielä kuluvana vuonna 24.10.2020 mennessä.

Ehdotuksen mukaan vedestä perittävän korvauksen perusteena on oltava huoneistokohtaisesti mitattu todellinen kulutus. Lain voimaantulon jälkeen etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen perustuva laskutus tulisi aina sovellettavaksi uusissa taloyhtiöissä. Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit.  

Lähde: Valtioneuvosto

Pyydä tarjous isännöinnistä