Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 2020

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulee voimaan 1. tammikuuta 2020. Laki korvaa nykyisen hallintolainkäyttölain. Lakiin sisältyy uusia säännöksiä valitusoikeudesta ja mm. suullisesta valmistelusta. Valituslupamenettely  korkeimpaan hallinto-oikeuteen muuttuu nykyisestä.

Oikeudenkäynnit hallintoasioissa vaikuttavat esim. esimerkiksi verotukseen, rakentamiseen, ympäristölupiin ym. hallintoasioiden oikeudenkäynteihin.

Lisätietoja: HE 29/2018 vp