Kuluttajasuojalakiin uudistuksia asuntoluottoihin liittyen 1.7.2023

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a lukuun uusi Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 14 a pykälä.

Toisin sanoen asuntoluoton enimmäistakaisinmaksuaikaa säännellään tarkemmin Kuluttajasuojalakia kiristämällä 1.7.2023 alkaen. Uuden lakimuutoksen mukaan luotonantaja ei saa käyttää asuntoluottosopimuksessa ehtoja, joiden perusteella luoton takaisinmaksuaika luoton myöntöhetkellä muodostuu pidemmäksi kuin 30 vuotta luoton nostamispäivästä lukien.

Luotonantaja saa kuitenkin 10 prosentin osuudessa asuntoluottojen luotonannon kokonaismäärästä kullakin vuosineljännesjaksolla poiketa enimmäista-

kaisinmaksuajasta. Laki tulee voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2023.

Lähde: Oikeusministeriö

Pyydä tarjous isännöinnistä