Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi vuonna 2021

Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi v. 2021
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla kasvoi 5 % edellisvuodesta. Energiaa käytettiin yhteensä 1,2 miljoonaa terajoulea. Suurinta kasvu oli kotitalouksien energiankäytössä, joka oli 10 % suurempi. Kotitalouksien sähkön, lämmön sekä puun käyttö kasvoivat. Myös teollisuuden sähkön kulutus kasvoi 5 % edellisvuotisesta.

Keskeisiä lukemia:
Energian loppukäyttö nousi 5 % vuonna 2021.
Sähkön käyttö kasvoi 6 % ja lämmön 15 %. Myös puupolttoaineita kulutettiin enemmän.
Syynä käytön kasvulle oli edellisvuotista kylmempi sää, jonka lisäämä lämmityksen tarve näkyi erityisesti kotitalouksien ja palvelualojen energian kulutuksessa. Myös koronapandemian jälkeinen vientiteollisuuden elpyminen näkyi kasvaneena energian käyttönä teollisuudessa.

Energian kulutus kasvoi kotitalouksilla ja palvelualoilla
Kotitalouksien energiankäyttö kasvoi 10 % edellisestä vuodesta. Kotitalouksien käyttämän sähkön määrä kasvoi 11 %, lämmön 19 % ja puupolttoaineiden 12 %. Kasvun selittää pitkälti poikkeuksellisen lämmintä vuotta 2020 seurannut viileämpi vuosi, mikä lisäsi asuntojen lämmityksen tarvetta edellisvuoteen verrattuna.

Liikennepolttoaineiden käyttö kotitalouksilla sen sijaan väheni noin prosentin. Lasku oli suurempi fossiilisissa bensiinissä ja dieselissä, sillä niihin sekoitettujen biopolttoaineiden osuus oli tavallista korkeampi vuonna 2021. Kotitaloudet kuluttivat energiaan yhteensä 320 000 terajoulea, mikä vastasi noin neljäsosaa koko loppukäytöstä. Kotitalouksien käyttämästä energiasta 64 % prosenttia kului lämmitykseen ja noin viidennes käytettiin liikkumiseen.

Sama vaikutus säällä oli myös palvelualojen kulutukseen, jossa sähkön kulutus kasvoi 4 % ja lämmön 19 %. Palvelualoilla energiaan kulutettiin yhteensä 242 000 terajoulea, josta lähes puolet käytettiin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla.

Kasvua kulutuksessa myös teollisuudessa ja energiahuollossa
Teollisuudessa energian loppukäyttö kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön käyttö teollisuudessa kasvoi 5 %, eniten metsä- ja metalliteollisuudessa. Metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvien puupolttoaineiden loppukäyttö kasvoi myös 4 %. Teollisuudessa energiaa kulutettiin yhteensä 521 000 terajoulea, mikä vastasi 43 % osuutta koko loppukäytöstä.

Energiahuollon toimialalla lisääntynyt lämmitystarve näkyi lämmöntuotannon polttoaineiden käytön kasvuna. Lämmöntarve katettiin pääosin puupolttoaineiden käyttöä lisäämällä. Näiden kulutus kasvoi 32 % edellisvuodesta. Energiahuollossa myös kivihiilen käyttö kasvoi 13 %, kun taas turpeen käyttö laski 11 % ja maakaasun 4 %.

Sähköä puusta ja tuulesta
Kasvanut sähkön kulutus kuitattiin sähkön tuotantoa ja tuontia lisäämällä. Sähkön nettotuonti kasvoi 18 % edellisvuodesta. Sähköntuotannossa puupolttoaineilla ja kivihiilellä tuotetun sähkön määrä kasvoi. Myös tuulivoimalla tuotettiin 3 % enemmän sähköä edellisvuoteen verrattuna.

Lähde ja lisätietoa: Tilastokeskus

Tiedote 29.9.2023 | Energiatilinpito 2021