Korkein oikeus ottanut kantaa osakasmuutostyöhön ja ilmalämpöpumpun asennuksiin

Korkein oikeus on linjannut tärkeässä ratkaisussaan KKO:2021:32, että ilmalämpöpumpun asentamista oli arvioitava asunto-osakeyhtiölain mukaisena osakehuoneistossa tehtävänä osakasmuutostyönä. Tapauksessa tarkentuvat myös osakehuoneiston kriteerit ja yhtiön välittömässä hallinnassa olevien alueiden eroavaisuus. Lisäksi tapauksessa sivutaan asunto-osakeyhtiön mahdollisuutta asettaa lupaehtoja hankkeelle, otetaan kantaa osakkaiden yhdenvertaisuuteen, naapuriosakkaiden oikeuksiin ja osakkaan oikeuksia asentaa laite hallitsemaansa huoneistoon, mikäli hyödyt ovat osakkaalle suuremmat kuin siitä aiheutuneet haitat yhtiölle ja mikäli asennuksissa noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Lähde: KKO