KKO:2022:61 Vuokrasopimuksen purku huoneiston puhtaanapidon laiminlyönnin johdosta

KKO uudessa ratkaisussa vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että vuokralainen oli hoitanut huoneistoa huonosti ja että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus.

AHVL 61 § 1 mom 5 kohta
AVHL 61 § 3 mom

Lähde: Korkein oikeus