KKO:2022:59 Asunto-osakeyhtiön osakkeet-Osakkeen lunastaminen-Yhtiöjärjestyksen tulkinta

KKO on antanut ratkaisun asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen tulkintaan liittyen:

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastusoikeus koski kaikkia muita kuin erikseen mainittuja saantoja. Saantoja, joissa saajana oli nykyinen osakkeenomistaja, ei ollut erikseen mainittu.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kauppa, jossa osakkeen saajana oli yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, kuului lunastusoikeuden piiriin eikä asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin olettamasäännöstä sovellettu.

AsOYL 2 luku 5 § 2 mom
AsOYL 2 luku 5 § 3 mom

Lähde: Korkein oikeus

Pyydä tarjous isännöinnistä