Kiinteistöverouudistus etenee

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset. Uudistushankkeessa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia ja samalla esitetään, kuinka arvostamisjärjestelmää tulisi uudistaa.

Lähde: http://vm.fi/kiinteistoverouudistus

Pyydä tarjous isännöinnistä