Kiinteistöverotuksen arvostamisen uudistushanke siirtyy

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei tulla antamaan eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Lausuntokierroksen palautteessa esiintyi myös huolestuneisuutta kiinteistöverotuksen kiristymisestä kuntien arvioidessa tarpeitaan paikata tulopohjaansa kiinteistöveron kautta hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä.

LÄHDE: Valtiovarainministeriö (vm.fi)