Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousseet 10,1 % vuodessa

Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet 10,1 % vuodessa. Tilastokeskuksen antamien tietojen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 % vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 31,3 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 9,2 %, lämmitys 13,6 %, jätehuolto 6,0 %, hallinto 3,8 %, käyttö ja huolto 2,9 % sekä ulkoalueiden hoito 3,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 1,5 % ja vahinkovakuutukset 11,1 %.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus